Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu teine number

19.11.2018

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu teine (16.11.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

19 uut tõlget kommenteerimisel -  EVS-EN 13480-5:2017 „Metallist tööstustorustik. Osa 5: Kontroll ja katsetamine“, EVS-EN 15567-1:2015 „Rajatised sportimiseks ja vabaaja veetmiseks. Köitest rajad. Osa 1: Konstruktsioon ja ohutusnõuded“, EVS-EN 15567-2:2015 „Rajatised sportimiseks ja vabaaja veetmiseks. Köitest rajad. Osa 2: Käitamise nõuded“, EVS-EN 15804:2012+A1:2013 „Ehitiste jätkusuutlikkus. Keskkonnadeklaratsioonid. Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid“, EVS-EN 16236:2018 „Täitematerjalide toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine. Tüübikatsed ja tehase tootmisohje“, EVS-EN 16479:2014 „Veekvaliteet. Veeseire seadmete toimimise nõuded ja vastavuse katsetamise protseduurid. Vee ja reovee automatiseeritud proovivõtu seadmed (proovivõtjad)“, EVS-EN 16780:2018 „Laste hooldamiseks mõeldud tekstiiltooted. Laste võrevoodite pehmenduste ohutusnõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN IEC 60079-0:2018 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded“, EVS-EN ISO 14689:2018 „Geotehniline uurimine ja katsetamine. Kalju identifitseerimine, kirjeldamine ja liigitamine“, EVS-EN ISO 15614-7:2016 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 7: Pindekeevitus“, EVS-EN ISO 21528-2:2017 „Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Enterobacteriaceae tuvastamiseks ja arvuliseks määramiseks. Osa 2: Kolooniate loendamise meetod“, EVS-EN ISO 4885:2018 „Rauapõhised materjalid. Kuumtöötlus. Sõnavara“, EVS-EN ISO 544:2017 „Keevitusmaterjal. Tehnilised tarnetingimused lisamaterjalidele ja räbustitele. Toote tüübid, mõõdud, tolerantsid ja markeeringud (ISO 544:2017)“, prEN 1457-1 „Korstnad. Savist/keraamilised suitsulõõrid. Osa 1: Kuivades tingimustes kasutatavad suitsulõõrid. Nõuded ja katsemeetodid“, prEN 1457-2 „Korstnad. Savist/keraamilised suitsulõõrid. Osa 2: Märgades tingimustes kasutatavad suitsulõõrid. Nõuded ja katsemeetodid“, prEN 1708-2 „Keevitamine. Terasest keevitusõmbluse põhilised detailid. Osa 2: Surve all mittetöötavad komponendid“, prEVS-EN 13565-2 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Vahtsüsteemide komponendid. Osa 2: Projekteerimine, ehitamine ja hooldus“, prEVS-EN 14351-2 „Aknad ja uksed. Tootestandard, toodete omadused. Osa 2: Siseuksed“, prEVS-EN 60601-2-33:2010+A11+A1+A2+A12:2016 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-33: Erinõuded meditsiinilises diagnostikas kasutatava magnetresonants-seadmestiku esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“.

Pikendamisküsitlusel on 2 standardit - EVS 895:2008 „Rahvusvaheline telekommunikatsiooni (kõneaja) maksekaart. ITU-T soovituse E.118 rakendamine Eestis“, EVS 897:2008 „Rahvusvaheliste signalisatsioonipunkti koodide määramisprotseduurid. ITU-T soovituse Q.708 rakendamine Eestis“.

Tühistamisküsitlusel on 7 standardit - EVS-EN 28701:2012 „Intelligent transport systems - Public transport - Identification of Fixed Objects in Public Transport (IFOPT)“, EVS-IEC 60050-811:2007 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 811: Elektervedu“, EVS-ISO 3874:2003 „1. seeria veokonteinerid. Käitlemine ja kinnitamine“, EVS-ISO 3874:2003/A1:2003 „1. seeria veokonteinerid. Käitlemine ja kinnitamine. Muudatus 1: Pöördlukud, riivlukud, ladumisliidesed ja kinnitusvardasüsteemid konteinerite kinnitamiseks“, EVS-ISO 3874:2003/A2:2003 „1. seeria veokonteinerid. Käitlemine ja kinnitamine. Muudatus 2: Vertikaalne tandemtõstmine“, EVS-ISO 3874:2003/A3:2006 „1. seeria veokonteinerid. Käitlemine ja kinnitamine. Muudatus 3: Topeltlaotud rööbasvaguni operatsioonid“, EVS-ISO 3874:2003/A4:2010 „1. seeria veokonteinerid. Käitlemine ja kinnitamine. Muudatus 4: 45 ft konteinerid“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 13565-2:2018 „Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 2: Design, construction and maintenance“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 03.2019, EN 14351-2:2018 „Aknad ja uksed. Tootestandard, toodete omadused. Osa 2: Siseuksed“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 03.2019.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit CEN/TS 54-14:2018 „Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri“, EVS-EN 1022:2018 „Mööbel. Istmed. Püstivuse määramine“, EVS-EN 12519:2018 „Aknad ja uksed. Terminoloogia“, EVS-EN 131-2:2010+A2:2017 „Redelid. Osa 2: Nõuded, katsetamine, märgistus“, EVS-EN 1335-2:2018 „Büroomööbel. Büroo töötool. Osa 2: Ohutusnõuded“, EVS-EN 16908:2017 „Tsement ja ehituslubi. Toote keskkonnadeklaratsioonid. Standardit EN 15804 täiendavad tootekategooria reeglid“.

Head lugemist

 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2