Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu esimene number

5.09.2018

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu esimene (04.09.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

6 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 12519:2018 „Aknad ja uksed. Terminoloogia“, EVS-EN 16510-1:2018 „Elamute tahkekütteseadmed. Osa 1: Üldnõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 16908:2017 „Tsement ja ehituslubi. Toote keskkonnadeklaratsioonid. Standardit EN 15804 täiendavad tootekategooria reeglid“, EVS-EN 933-10:2009 „Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 10: Peenosiste hindamine. Filleri terastikuline koostis (sõelanalüüs õhujoas)“, prEN 196-6 „Tsemendi katsetamine. Osa 6: Peenuse määramine“, prEN 71-14 „Mänguasjade ohutus. Osa 14: Batuudid koduseks kasutamiseks“.

Ülevaatusküsitlusel on 1 standard - EVS 885:2005 „Ehituskulude liigitamine“.

Tühistamisküsitlusel on 9 standardit - EVS 689:2008 „Värske söögipeet“, EVS 690:2008 „Värske kaalikas“, EVS 691:2008 „Värske redis ja rõigas“, EVS 710:2008 „Värsked vaarikad“, EVS 711:2008 „Värsked mustsõstrad“, EVS 712:2008 „Värsked punased ja valged sõstrad“, EVS 713:2008 „Värsked karusmarjad“, EVS-EN 672:2000 „Elastsed põrandakatted. Aglomereeritud korgi näivtiheduse määramine“, EVS-HD 193 S2:2003 „Voltage bands for electrical installation of buildings“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN ISO 50001:2018 „Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2018)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2018.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 9 uut standardit – EVS-EN 1090-4:2018 „Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 4: Tehnilised nõuded õhukesest külmvaltsplekist külmvormitud katuste, lagede, põrandate ja seinte teraselementidele“, EVS-EN 1279-5:2018 „Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 5: Tootestandard“, EVS-EN 1279-6:2018 „Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 6: Tehase tootmisohje ja perioodilised katsetused“, EVS-EN ISO 10042:2018 „Keevitus. Alumiiniumi ja selle sulamite kaarkeevitatud liited. Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi“, EVS-EN ISO 14713-1:2017 „Tsinkpinnakatted. Juhised ja soovitused rauapõhistest sulamitest ja terasest konstruktsioonide kaitsmiseks korrosiooni eest. Osa 1: Projekteerimise üldpõhimõtted ja korrosioonikindlus“, EVS-EN ISO 15612:2018 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Kvalifitseerimine standardse keevitusprotseduuri ülevõtmisega“, EVS-EN ISO 1716:2018 „Toodete tuletundlikkuse katsed. Ülemise põlemissoojuse määramine (kütteväärtus)“, EVS-EN ISO 18593:2018 „Toiduahela mikrobioloogia. Pinnaproovide võtmise horisontaalmeetodid“, EVS-EN ISO 19011:2018 „Juhtimissüsteemi auditeerimise juhised“.

Head lugemist
 

Print  
Komplekteeritav kogu2 AK portaal2