Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu teine number

17.10.2018

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu teine (16.10.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

3 uut tõlget kommenteerimisel  - EVS-EN ISO 13850:2015 „Masinate ohutus. Hädaseiskamisfunktsioon. Kavandamise põhimõtted“, prEN 358 „Tööasendi- ja kukkumiskaitsevahendid. Vööd ja turvaliinid tööasendi tagamiseks või liikumisulatuse piiramiseks“, prEN 363 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Kukkumiskaitsesüsteemid“.

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012+NA:2013/AC:2018 „Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid sarrustatud ja sarrustamata kivikonstruktsioonide projekteerimiseks“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 3 uut standardit – EVS 911:2018 „Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“, EVS 927:2018 „Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus“, EVS-EN 10164:2018 „Pinna ristsuunas parendatud deformatsiooniomadustega terastooted. Tehnilised tarnetingimused“.

Head lugemist

Print  
Pysiklient2 Infoteenus