Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja maikuu esimene number

4.05.2018

Ilmunud on EVS Teataja maikuu esimene (03.05.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

9 uut tõlget kommenteerimisel - EN 1400:2013+A1:2014/prA2:2016 „Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Rõngaslutid imikutele ja väikelastele. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 1116:2018 „Mööbel. Köögimööbel. Köögimööbli ja köögiseadmete koordinatsioonmõõtmed“, EVS-EN 1176-6:2017 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 6: Täiendavad erilised ohutusnõuded ja katsemeetodid õõtsumisvahenditele“, EVS-EN 12697-10:2017 „Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 10: Tihendatavus“, EVS-EN 1504-10:2017 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted. Määratlused, nõuded, kvaliteedikontroll ja vastavuse hindamine. Osa 10: Toodete kasutamine ehitusplatsil ja kvaliteedikontroll“, EVS-EN 71-8:2018 „Mänguasjade ohutus. Osa 8: Tegevusmänguasjad koduseks kasutamiseks“, prCEN/TS 54-14 „Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, üleandmise-vastuvõtu, kasutamise ja hoolduse eeskirjad“, prEN 1279-3 „Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 3: Gaasilekkekiiruse pikaajalise katse meetod ja nõuded ning gaasi kontsentratsiooni tolerantsid“, prEN 1279-4 „Ehitusklaas. Klaaspaketid. Osa 4: Servatihendi komponentide ja sisetükkide füüsikaliste omaduste katsemeetodid“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standardit EVS-EN 14346:2007 „Characterization of waste - Calculation of dry matter by determination of dry residue or water content“, EVS-EN 1993-4-3/NA:2010 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-3: Torujuhtmed. Eesti standardi rahvuslik lisa“, EVS-EN 1993-4-3:2007+NA:2010 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-3: Torujuhtmed“.

Teade Euroopa standardi olemasolust – Standardite EN 12467:2012+A1:2016/prA2 „Tasapinnalised tsementkiudplaadid. Spetsifikatsioon ja katsemeetodid“, EN 16932-1:2018 „Drain and sewer systems outside buildings - Pumping systems - Part 1: General requirements“, EN 16932-2:2018 „Drain and sewer systems outside buildings - Pumping systems - Part 2: Positive pressure systems“ ja EN 16932-3:2018 „Drain and sewer systems outside buildings - Pumping systems - Part 3: Vacuum systemseeldatav“ eeldatav avaldamisaeg Eesti standardina on 06.2018.

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-EN ISO 13485:2016/AC:2018 „Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 2 uut standardit – EVS-EN 13964:2014 „Ripplaed. Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-ISO 37001:2018 „Altkäemaksuvastased juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega“.

Head lugemist!

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2