Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja märstikuu esimene number

5.03.2018

Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu esimene (01.03.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

2 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-IEC 60050(702):2001/prA3 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 702: Võnkumised, signaalid ja vastavad seadmed“, prEN 16932-2 „Hoonetevälised äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid. Pumpamissüsteemid Osa 2: Ülerõhusüsteemid“.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS 901-3 „Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit - EVS 668:2018 „Põlevkivi. Niiskuse määramine“, EVS-EN ISO 12354-1:2017 „Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 1: Ruumidevaheline õhuheli isolatsioon“, EVS-EN ISO 12944-6:2018 „Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 6: Laboratoorsed toimivuse katsemeetodid“, EVS-ISO 11665-11:2018 „Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon 222. Osa 11: Pinnaseõhu kontrollimeetod proovivõtuga sügavusest“, EVS-ISO 21500:2018 „Projektijuhtimise juhised“, EVS-ISO 31000:2018 „Riskijuhtimine. Juhised“.

Head lugemist

Print  
AK portaal2 Pysiklient2