Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2018

Uue ISO komitee asutamisettepanek – Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine (Occupational health and safety management)

24.01.2018

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee, mille eesmärgiks oleks töötervishoiu ja tööohutuse (TTO) valdkonna standardiseerimine, et võimaldada organisatsioonidel TTO riske kontrollida ja parendada TTO tulemuslikkust.

Tehniline komitee jätkaks 2013. aastal moodustatud projektkomitee ISO/PC 283 tegevust, mis töötas välja standardi ISO 45001 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega“. Uus komitee hoiaks standardit ajakohasena ja koostaks toetavaid standardeid. Ühe uue projektina soovitakse koostada standard tööpealkirjaga "Psychological Health and Safety in the Workplace" (Vaimne tervis ja ohutus töökohal). Praegu haldab ISO/PC 283 sekretariaati BSI (Suurbritannia standardimisorganisatsioon) ning peale uue komitee moodustamist soovitakse ka jätkata.

ISO/PC 283 kuulub EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“ peegelkomiteede hulka. Osalemine ISO komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 26.02.2018.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Pirkko-Liisa Meius.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2