Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2018

Uue ISO komitee asutamiseettepanek – Kogukonna suuruste ressursipõhiste kanalisatsiooni puhastussüsteemid

2.01.2018

Rahvusvahelisele standardimisorganisatsioon ISO-le on esitatud ettepaneku asutada uus komitee - Community scale resource oriented sanitation treatment systems. Komitee loomise ettepaneku tegi Ameerika Ühendriikide standardimisorganisatsioon ANSI.

Uue komitee eesmärgiks oleks välja töötada rahvusvaheline standard, mis määratleks nõuded ja katsemeetodid tagamaks ohutu ja jätkusuutlik kogukonna ressursipõhine väljaheidete käsitlemine. Kogukonna suuruseks loetakse 1000 – 100 000 inimest. Standard kehtiks üksustelele, mis peamiselt keskenduks inimeste väljaheidete kogumisele. Lisaks, oleksid võimelised töötama ilma kanalisatsioonita ning off-grid keskkondades ja oleksid kokkupandavad.

Standardit ei kohaldata puhastusseadmetele, mis vajavad kanalisatsiooni infrastruktuuri või elektrivõrgule juurdepääsu.
Koostööd tehakse ka kolme rahvusvahelise tehnilisekomiteedega, mis käsitlevad sama valdkonda, aga ei ole otseselt seotud uue standardi käsitlusalaga. Nendeks komiteedeks on:

ISO TC 224 Service activities relating to drinking water systems and wastewater systems

ISO TC 275 Sludge recovery, recycling, treatment and disposal

ISO TC 282 Water reuse

Valdkonnaga on seotud üks Eesti komitee (EVS/TK 48 Vee- ja kanalisatsioonitehnika).

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 10.02.2018. 

Osalemine ISO-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

Print  
Pysiklient2 Infoteenus