Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2018

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu teine number

17.07.2018

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu teine (16.07.2018) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

5 uut tõlget kommenteerimisel – EN 13445-2:2014/prA4:2016 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid“, EVS-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004 „Toiduainete ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaarpositiivsete stafülokokkide (staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 1: Baird-Parker agarsöötme kasutamise meetod. Muudatus 1: Täppisandmete lisamine“, EVS-EN ISO 7027-1:2016 „Vee kvaliteet. Hägususe määramine. Osa 1: Kvantitatiivsed meetodid“ (ISO 7027-1:2016), prEN 13813 „Tasandusmördid ja põrandate tasanduskiht. Tasandusmördid. Omadused ja nõuded“, prEN 50129:2016 „Raudteealased rakendused. Kommunikatsiooni-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusega seotud elektron-signalisatsioonisüsteemid“.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS 875-10 „Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivus - EVS 917:2013 „Meditsiinilised survesukad“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit - EVS-EN 14617-15:2005 „Agglomerated stone - Test methods - Part 15: Determination of compressive strength“, EVS-EN 14837:2006 „Surfaces for sports areas - Determination of slip resistance“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 1090-4:2018 „Execution of steel structures and aluminium structures - Part 4: Technical requirements for cold-formed structural steel elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2018, EN ISO 19011:2018 „Guidelines for auditing management systems“ (ISO 19011:2018) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2018.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 1 uus standard EVS-EN 1090-2:2018 „Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 2: Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele“.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 2014/30/EL Elektromagnetiline ühilduvus.

Head lugemist
 

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2