Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2018

Uue ISO tehnilise komitee asutamisettepanek – Karst (Technical Committe on Karst)

23.03.2018

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel SAC (Hiina standardimisorganisatsioon) ettepanek asutada uus tehniline komitee – Karst (Technical Committe on Karst), Hiina on valmis komiteed ka juhtima.

Komitee eesmärgiks oleks standardiseerida terminoloogiat, jätkusuutliku arengut, keskkonnakaitset ning keskkonnakorraldust, sealhulgas uurimist ja hindamist (keskendudes karstile, vee ressurssidele, turismile, koobastele, geomorfoloogiale, keskkonna või
ökoloogilistele ohtudele).

Esialgu soovitakse luua kolm standardit:

1)  Karsti terminoloogia (sealhulgas omadused, struktuur, karstisüsteemide moodustumine ja toimimine)
2)    Jätkusuutlik areng, karsti keskkonnakaitse ja keskkonnakorraldus

3)   Uurimine, hindamine (sealhulgas modelleerimismeetodid ja karstisüsteemide kaardistamine)

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 14.05.2018.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Pirkko-Liisa Meius.
 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2