Esileht»EVS»Uudised 2020

Uue CEN komitee asutamisettepanek- Circular Economy in the Construction Sector

10.04.2019

 Euroopa standardimisorganisatsioonis CEN on hääletamisel DS’i (Taani standardimisorganisatsioon) ettepanek asutada uus tehniline komitee – Circular Economy in the Construction Sector (Ringmajandus ehitussektoris).

See TC hakkaks vastutama ringmajanduse vabatahtlike standardite väljatöötamise eest ehitussektoris. Standardid kirjeldaksid ühiseid meetodeid, mis toetavad materjalide ja toodete ringlussevõttu ehitistest ja ehitustöödest (tee-ja sildkonstruktsioonid jne).
 
Üldine eesmärk oleks välja töötada standardite kogum, et edendada ringmajandust ehitussektori väärtusahelas.
 
Standardid oleksid üldiselt kohaldatavad ja toetaksid ringmajanduse ümberkujundamist järgmistes valdkondades (sealhulgas, kuid mitte ainult): terminid ja raamistik, hoonete ressursside kaardistamine, hoonete ja rajatiste valikuline lammutamine, meetodid materjalide ja toodete teabe ning asukoha registreerimine hoone (ressursi kaardistamise) projekteerimise demonteerimiseks, jäätmekäitlus ehitusprotsessi käigus ja ringlussevõetud materjalide kvaliteedi tagamine, ringlussevõetud materjalide katsetamine ja klassifitseerimine.
 
Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee. Osalemine CEN tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel.
 
Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 10.05.2019
 
Huvi ja võimalike küsimuste korral kontakt Katrin Kaasik.
 
Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2