Esileht»EVS»Uudised 2019

Ilmunud on EVS Teataja maikuu teine number

16.05.2019

Ilmunud on EVS Teataja maikuu teine (15.05.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

8 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 124-6:2015 „Rest- ja kontrollkaevude luugid sõidu- ja kõnnitee aladele. Osa 6: Polüpropüleenist (PP), polüetüleenist (PE) või plastifitseerimata polüveniilkloriidist (PVC-U) rest- ja hoolduskaevude päised“, EVS-EN 13384-1:2015+prA1 „Korstnad. Termo- ja hüdrodünaamika arvutusmeetodid. Osa 1: Korstnad ühe kütteseadme teenindamiseks“, EVS-EN 13384-2:2015+prA1 „Korstnad. Termo- ja hüdrodünaamika arvutusmeetodid. Osa 2: Korstnad mitme kütteseadme teenindamiseks“, EVS-EN 353-1:2014+A1:2017 „Allakukkumist vältivad isikukaitsevahendid. Kukkumist peatavad seadised ankurdatud trossile. Osa 1: Kukkumist peatavad seadised jäigalt ankurdatud trossile“, EVS-EN 71-3:2019 „Mänguasjade ohutus. Osa 3: Teatud elementide migratsioon“, EVS-EN ISO 14731:2019 „Keevitustööde koordineerimine. Ülesanded ja kohustused“, prEN 14960-1 „Täispuhutavad mänguseadmed. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“, prEVS-EN 17037 „Loomulik valgus hoonetes“.

Koostamisel 1 uus algupärast standard - prEVS 814 „Normaalbetooni külmakindlus. Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standardit - EVS-EN 60068-2-58:2004 „Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)“, EVS-EN 60958-4:2004 „Digital audio interface - Part 4: Professional applications (TA4)“, EVS-EN 60958-4:2004/A1:2008 „Digital audio interface - Part 4: Professional applications“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 16798-1:2019 „Hoonete energiatõhusus. Osa 1: Sisekeskkonna lähtendmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2019, EN ISO 10320:2019 „Geosynthetics - Identification on site (ISO 10320:2019)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2019.

Avaldatud on 4 uut eestikeelset standardiparandust - EVS 920-2:2013/AC:2019 „Katuseehitusreeglid. Osa 2: Metallkatused“, EVS-EN 50129:2018/AC:2019 „Raudteealased rakendused. Kommunikatsiooni-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusega seotud elektroonilised signalisatsioonisüsteemid“, EVS-EN 50341-1:2013/AC:2019 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. Ühised eeskirjad“, EVS-EN 61439-3:2012/AC:2019 „Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 2 uut standardit EVS-EN 14974:2019 „Rulapargid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“, EVS-ISO 15836-1:2019 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Dublin Core’i metaandmeelemendid. Osa 1: Põhielemendid“.

Head lugemist

Print  
Pysiklient2 Infoteenus