Esileht»EVS»Uudised 2019

Ilmunud on EVS Teataja augustikuu esimene number

2.08.2019

Ilmunud on EVS Teataja augustikuu esimene (01.08.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

5 uut tõlget kommenteerimisel - EN 378-4:2016/prA1 „Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 4: Talitus, korrashoid, remont ja utiliseerimine“, EVS-EN 16763:2017 „Tuleohutuse ja valvesüsteemid“, EVS-EN 16841-2:2016 „Välisõhk. Lõhnaainete määratlemine välisõhus välimõõtmiste teel. Osa 2: Saastejoa meetod“, prEVS-EN 1401-1 „Maa-alused surveta drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U). Osa 1: Torude, liitmike ja torustike spetstsifikatsioonid“, prEVS-EN 16798-1 „Hoonete energiatõhusus. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast – Moodul M1-6“.

Tühistamisküsitlusel on 5 standardit - EVS 828:2009 „Sertifikaadid Eesti Vabariigi isikutunnistusel“, EVS-EN 50209:2002 „Test of insulation of bars and coils of high-voltage machines“, EVS-EN ISO 14820-1:2019 „Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation - Part 1: Sampling (ISO 14820-1:2016)“, EVS-EN ISO 14820-2:2019 „Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation - Part 2: Sample preparation“ (ISO 14820-2:2016), EVS-ISO 15511:2011 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogude ja nendega seotud organisatsioonide rahvusvaheline standardi identifikaator (ISIL)“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 1401-1:2019 „Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2019, EN IEC 60633:2019 „High-voltage direct current (HVDC) transmission – Vocabulary“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2020.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit – EVS-HD 60364-7-722:2019 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-722: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Elektrisõidukite toide“, EVS-EN 361:2002 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Kogukeharakmed“, EVS-EN 362:2005 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ühendusvahendid“, EVS-EN 13384-2:2015+A1:2019 „Korstnad. Termo- ja hüdrodünaamika arvutusmeetodid. Osa 2: Korstnad mitme põletusseadme teenindamiseks“, EVS-EN 13384-1:2015+A1:2019 „Korstnad. Termo- ja hüdrodünaamika arvutusmeetodid. Osa 1: Korstnad ühe põletusseadme teenindamiseks“, EVS-HD 60364-5-56:2019 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid“.

Head lugemist!

 

Print  
Pysiklient2 Infoteenus