Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu teine number

18.02.2019

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu teine (15.02.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

3 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 15587:2019 „Teravili ja teraviljatooted. Lisandite määramine nisus (Triticum aestivum L.), kõvas nisus (Triticum durum Desf.), rukkis (Secale cereale L.), tritikales (Triticosecale Wittmack spp) ja söödaodras (Hordeum vulgare L.)“, EVS-EN 437:2018 „Katsetusgaasid. Katsetusrõhud. Tarvitite kategooriad“, EVS-EN ISO 11737-1:2018 „Tervishoiutoodete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine toodetel“.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS 937 „Ehituse koguriskikindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“.

Tühistamisküsitlusel on 9 standardit - EVS-EN 61937-2:2007 „Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 2: Burst-info“, EVS-EN 61937-2:2007/A1:2011 „Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 2: Burst-info“, EVS-EN 61937-3:2009 „Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 3: Non-linear PCM bitstreams according to the AC-3 format“, EVS-EN 62104:2008 „Characteristics of DAB receivers“, EVS-EN 62448:2014 „Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Generic format for e-publishing“, EVS-EN 62481-1:2014 „Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines - Part 1: Architecture and protocols“, EVS-EN 62481-2:2014 „Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines - Part 2: DLNA media formats“, EVS-EN 62481-4:2014 „Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines - Part 4: DRM interoperability solutions (TA9)“, EVS-EN 62481-5:2014 „Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines -- Part 5: DLNA Device Profile guidelines“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 11 uut standardit EVS-EN 14351-2:2019 „Aknad ja uksed. Tootestandard, toodete omadused. Osa 2: Siseuksed“, EVS-EN 16479:2014 „Vee kvaliteet. Veeseireseadmete toimimise nõuded ja vastavuse katsetamise protseduurid. Vee ja reovee automatiseeritud proovivõtuseadmed (proovivõtjad)“, EVS-EN 50470-1:2007/A1:2019 „Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 1: Üldnõuded, katsetused ja katsetingimused. Klassidesse A, B ja C kuuluvad arvestid“, EVS-EN 50470-1:2007+A1:2019 „Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 1: Üldnõuded, katsetused ja katsetingimused. Klassidesse A, B ja C kuuluvad arvestid“, EVS-EN 50470-2:2007/A1:2019 „Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 2: Erinõuded. Elektromehaanilised aktiivenergia arvestid (klass A ja B)“, EVS-EN 50470-2:2007+A1:2019 „Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 2: Erinõuded. Elektromehaanilised aktiivenergia arvestid (klass A ja B)“, EVS-EN 50470-3:2007/A1:2019 „Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 3: Erinõuded. Staatilised aktiivenergia arvestid (klass A, B ja C)“, EVS-EN 50470-3:2007+A1:2019 „Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Osa 3: Erinõuded. Staatilised aktiivenergia arvestid (klass A, B ja C)“, EVS-EN ISO 19493:2008 „Vee kvaliteet. Juhend kõva põhja koosluste merebioloogilisteks uuringuteks“, EVS-EN ISO 21528-1:2017 „Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Enterobacteriaceae tuvastamiseks ja arvuliseks määramiseks. Osa 1: Enterobacteriaceae tuvastamine“, EVS-EN ISO 21528-2:2017 „Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Enterobacteriaceae tuvastamiseks ja arvuliseks määramiseks. Osa 2: Kolooniate loendamise meetod“.

Head lugemist

Print  
AK portaal2 Pysiklient2