Esileht»EVS»Uudised 2019

Uue ISO komitee asutamisettepanek - Audit Data Services

12.06.2019

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Auditi andmete teenused" (Audit Data Services). Ettepaneku tehnilise komitee moodustamiseks esitas Hiina standardimisorganisatsioon (SAC), Hiina on valmis projekti ka juhtima.

Loodava tehnilise komitee eesmärk oleks koostada standardeid, mis hõlmaksid auditi andmete kogumist, eeltöötlust, haldamise ja analüüsimeetodeid tuvastamiseks,  teabevahetust, ettevalmistamist ja kasutamist. Uus komitee põhineb ISO projektkomiteel ISO/PC 295 „Audit Data Collection“, mille käsitlusala on täiendatud ja mis plaanitakse ümber registreerida tehniliseks komiteeks.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 04.08.2019.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Pirkko-Liisa Meius.

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2