Esileht»EVS»Uudised 2020

Uue ISO komitee asutamisettepanek - Surfaces with biocidal and antimicrobial properties

14.10.2019

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek luua uus tehniline komitee „Biotsiidsete ja antimikroobsete omadustega pinnad“ (Surfaces with biocidal and antimicrobial properties). Ettepaneku on teinud Prantsusmaa standardiorganisatsiooni AFNOR, kes on valmis ka projekti juhtima.


Loodava komitee tegevusalaks saaks   antimikroobse toimega pindade biotsiidse toime ja tõhususe hindamiseks kasutatavate katsemetodite standardimine sealhulgas nende kokkusobivuse hindamine erinevate desinfitseerimis- ja puhastusvahenditega.  Teema puudutab üsna mitmeid valdkondi sh meditsiin, veterinaaria, põllumajandus,  toiduhügieeni jt.
Esialgne tööprogramm koosneb kolmest suuremast eesmärgist:
- koostada standardid pindade põhiaktiivsuse hindamiseks ja biotsiidi eristamiseks biostaatilisest aktiivsusest
- koostada standardid või tehnilised kirjeldused pindade aktiivsuse hindamiseks erinevates piirkondades, nendega seotud kasutustingimuste ja toimivuse säilitamise võime hindamiseks
- koostada juhendid biotsiidsete pindadega igapäevase hügieeni teostamiseks

Valdkonnaga on osaliselt seotud mitmed Eesti tehnilised komiteed:  EVS/TK 1 “Toit” , EVS/TK 11 "Meditsiiniseadmed" , EVS/TK 36 "Kinnisvara korrashoid“, mille liikmeid kaasatakse edaspidi ka võimaliku loodava tehnilise komitee käsitlusalas standardite väljatöötamisse.


Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.
Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 10.12.2019

Lisainfo: Maarika Uusmaa
 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2