Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu esimene number

3.09.2019

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu esimene (02.09.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

15 uut tõlget kommenteerimisel - CEN/TS 17165:2018 „Valgus ja valgustus. Valgustussüsteemide projekteerimisprotsess“, EN 13830:2015/prA1 „Rippfassaadid. Tootestandard“, EVS-EN 10217-3:2019 „Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 3: Elekterkeevitatud ja räbustikaarkeevitatud, tava- ning kõrgendatud ja madalal temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeeritud peenteraterastest torud“, EVS-EN 13285:2018 „Sidumata segud. Spetsifikatsioonid“, EVS-EN 50126-2:2017 „Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (RAMS) määratlemine ning esitlemine. Osa 2: Süsteemide lähenemisviis ohutusele“, prEN 14904-2 „Sportimisalade pinnad. Põrandasüsteemid kasutamiseks mitmel spordialal sisetingimustes. Osa 2: Spetsifikaadid“, prEN 14904-3 „Sportimisalade pinnad. Põrandasüsteemid kasutamiseks mitmel spordialal sisetingimustes. Osa 3: Katsetamine kohale paigaldatuna“, prEN 15001-1 „Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning tööstuslike ja mittetööstuslike üle 5 bar töörõhuga paigaldiste torustikud. Osa 1: Üksikasjalikud talituslikud nõuded projekteerimisele, materjalidele, ehitamisele, ülevaatusele ja katsetamisele“, prEN 15001-2 „Gaasi infrastruktuur. Üle 0,5 bar töörõhuga tööstuslike gaasipaigaldiste torustikud ning tööstuslike ja mittetööstuslike üle 5 bar töörõhuga paigaldiste torustikud. Osa 2: Üksikasjalikud talituslikud nõuded kasutuselevõtule, kasutamisele ja hooldamisele“, prEVS-EN 12350-5 „Betoonisegu katsetamine. Osa 5: Valguvuskatse“, prEVS-EN 12350-6 „Betoonisegu katsetamine. Osa 6: Tihedus“, prEVS-EN 12390-2 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 2: Tugevuskatse katsekehade valmistamine ja hoidmine“, prEVS-EN 12390-3 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 3: Katsekehade survetugevus“, prEVS, EN 507 „Plekist katuse- ja seinakattetooted. Täielikult toetatavate alumiiniumplekist toodete spetsifikatsioon“, prEVS-EN 508-2 „Plekist katuse- ja seinakattetooted. Isekandvate terasest, alumiiniumist ja roostevabast terasest plekist valmistatud toodete spetsifikatsioon. Osa 2: Alumiinium“.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS 920-1 „Katuseehitusreeglid. Osa 1: Üldreeglid“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard EVS 920-4:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 4: Kivikatused“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standardit - EVS-EN 1565-1:2001 „Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the buildning structure - Styrene copolymer blends (SAN+PVC) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system“, EVS-EN 61360-5:2004 „Standard data element types with associated classification scheme for electric components - Part 5: Extensions to the EXPRESS dictionary schema“, EVS-IEC 60319:2006 „Presentation and specification of reliability data for electronic components“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 14081-1:2016+A1:2019 „Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 1: Üldnõuded“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2019, EN ISO 15614-1:2017/A1:2019 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste kaar- ja gaaskeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2019, prEN 10025-2 „Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2020, EN 10025-3:2019 „Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2020, EN 10025-4:2019 Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2020, EN 10025-5:2019 „Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2020, EN 10025-6:2019 „Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 6: Kõrge voolupiiriga konstruktsiooniterasest valmistatud ning karastatud ja noolutatud tasapinnaliste toodete tehnilised tarnetingimused“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2020, EN 13791:2019 „Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2020, EN 507:2019 „Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for fully supported products of aluminium sheet“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2019, EN 508-2:2019 „Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 2: Aluminium“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2019.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit EVS-EN 1127-1:2019 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 1: Põhimõisted ja metoodika“, EVS-EN 12350-3:2019 „Betoonisegu katsetamine. Osa 3: Vebe katse“, EVS-EN 12350-4:2019 „Betoonisegu katsetamine. Osa 4: Tihendatavusaste“, EVS-EN 1276:2019 „Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Toiduainetes, tööstuses, kodumajapidamises ja ametkondlikel aladel kasutatavate keemiliselt desinfitseerivate ja antiseptiliste ainete bakteritsiidse aktiivsuse hindamine kvantitatiivse suspensioonkatsega. Katsemeetod ja -nõuded (faas 2, aste 1)“, EVS-EN IEC 31010:2019 „Riskijuhtimine. Riskihindamismeetodid“, EVS-EN ISO 5667-23:2011 „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 23: Juhised pinnavee passiivseks proovivõtuks“.

Head lugemist!

Print  
AK portaal2 Pysiklient2