Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu esimene number

4.02.2020

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu esimene (03.02.2020) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

4 uut tõlget kommenteerimisel – EN 16475-7:2016/prA1 „Korstnad. Tarvikud. Osa 7: Sademekatted. Nõuded ja katsemeetodid“, prEN ISO 11812 „Väikelaev. Veekindlad ja kiire äravooluga süvendid ja kokpitid“, prEN ISO 11925-2 „Tuletundlikkuse katsed. Ehitusmaterjalide süttivustundlikkus kokkupuutel otsese leegiga. Osa 2: Väikese leegi katse“, prEN ISO 14946 „Väikelaev. Maksimaalne kandevõime“.

Pikendamisküsitlusel on 2 algupärast standardit - EVS 896:2014 „Rahvusvaheline numeratsiooniplaan. ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis“, EVS 899:2009 „Kvantitatiivsed struktuur-aktiivsus analüüsid. Mudelite koostamine ja kasutamine“.

Tühistamisküsitlusel on 10 standardit EVS-EN 13726-6:2003 „Test methods for primary wound dressings - Part 6: Odour control“, EVS-EN 15004-3:2008 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Gaaskustutussüsteemid. Osa 3: Füüsikalised omadused ja gaaskustutussüsteemide projekteerimine kustutusgaasi HCFC segule A“, EVS-EN 16236:2018 „Täitematerjalide toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine. Tüübikatsed ja tehase tootmisohje“, EVS-EN ISO 6326-1:2010 „Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 1: General introduction“, EVS-EN ISO 6326-3:2003 „Looduslik gaas. Väävliühendite määramine. Osa 3:  Vesiniksulfiidi, merkaptaanse väävli ja karbonüülsulfiidse väävli potentsiomeetriline määramine“, EVS-EN ISO 6326-5:2003 „Looduslik gaas. Väävliühendite määramine. Osa 5: Lingeneri põletusmeetod“, EVS-HD 369.10 S4:2002 „Audio-visual, video and television equipment and systems; part  10: audio cassette systems“, EVS-ISO 668:2014 „1. seeria veokonteinerid. Klassifitseerimine, mõõtmed ja reitingud“, EVS-ISO 668:2014/A1:2016 „1. seeria veokonteinerid. Klassifitseerimine, mõõtmed ja reitingud“, EVS-ISO 668:2014/A2:2016 „1. seeria veokonteinerid. Klassifitseerimine, mõõtmed ja reitingud“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN ISO 14713-2:2020 "Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing (ISO 14713-2:2019)" eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2020.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 12 uut standardit EVS-EN 10217-6:2019 „Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 6: Räbustikaarkeevitatud madalal temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata terasest torud“, EVS-EN 12150-1:2015+A1:2019 „Ehitusklaas. Termiliselt karastatud kaltsiumsilikaat-ohutusklaas. Osa 1: Määratlus ja kirjeldus“, EVS-EN 12758:2020 „Ehitusklaas. Klaasing ja õhuheli isolatsioon. Toote kirjeldused, omaduste määramine ja tulemuste laiendamise reeglid“, EVS-EN 12898:2019 „Ehitusklaas. Kiirgusteguri määramine“, EVS-EN 14397-2:2004 „Väetised ja lubimaterjalid. Süsinikdioksiidi määramine. Osa 2: Lubimaterjalide meetod“, EVS-EN 1993-1-5:2006/A2:2020 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-5: Tasapinnalised konstruktsioonielemendid“, EVS-EN 1993-1-5:2006+A1+NA+A2:2020 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-5: Tasapinnalised konstruktsioonielemendid“, EVS-EN ISO 15630-1:2019 „Sarrus- ja pingestusteras. Katsemeetodid. Osa 1: Sarrusvardad, valtstraat ja traat“, EVS-IEC 60479-1:2020 „Voolu toime inimestele ja koduloomadele. Osa 1: Üldalused“, EVS-ISO 9613-1:2020 „Akustika. Heli sumbumine välistingimustes leviku korral. Osa 1: Atmosfääris absorbeeruva heli arvutusmeetod“, EVS-ISO 9613-2:2006 „Akustika. Heli sumbumine välistingimustes leviku korral. Osa 2: Üldine arvutusmeetod“, IEC/TR 61869-103:2012 et „Mõõtetrafod. Mõõtemuundurite kasutamine elektri kvaliteedi mõõtmiseks“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2013/53/EL Väikelaevad ja jetid.

Head lugemist!

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2