Esileht»EVS»Uudised 2019

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu esimene number

4.06.2019

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu esimene (03.06.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

9 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 12697-5:2018 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 5: Erimassi määramine“, EVS-EN 353-2:2002 „Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Osa 2: Juhitavad kukkumist pidurdavad paindliku ankurdusliiniga vahendid“, prEN 1176-5 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 5: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid karussellidele“, prEN 12350-1 „Betoonisegu katsetamine. Osa 1: Proovide võtmine ja katseseadmed“, prEN 12350-2 „Betoonisegu katsetamine. Osa 2: Vajumiskatse“, prEN 12953-5 „Trummelkatlad. Osa 5: Inspekteerimine katla survedetailide valmistamise, dokumenteerimise ja märgistamise ajal“, prEN 14960-2 „Täispuhutavad mänguseadmed. Osa 2: Lisa ohutusnõuded täispuhutavatele põrkamispatjadele, mis on mõeldud kohapüsivaks paigaldamiseks“, prEVS-EN 12697-31 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 31: Proovikehade valmistamine güraatortihendamisega“, prEVS-HD 60364-7-722 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-722: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Elektrisõidukite toide“.

Koostamisel 3 uut algupärast standardit - EVS 807:2016/prA1 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“, EVS 920-1:2013/prA1 „Katuseehitusreeglid. Osa 1: Üldreeglid“, prEVS 914 „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine“.

Pikendamisküsitlusel on 2 standardit - EVS 812-2:2014 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“, EVS 812-5:2014 „Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus“.

Pikendatud on 2 standardi kehtivus - EVS 835:2014 „Hoone veevärk“, EVS 921:2014 „Veevarustuse välisvõrk“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standardit - EVS-EN 13290-1:2001 „Space project management - General requirements - Part 1: Policy and principles“, EVS-EN 14724:2004 „Space project management - Tailoring of space standards“, EVS-EN 14969:2006 „Raudteealased rakendused. Rööpad. Raudtee rööpatööde töövõtjate kvalifitseerimine“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 13565-1:2019 „Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 1: Requirements and test methods for components“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2019, EN 14960-1:2019 „Inflatable play equipment - Part 1: Safety requirements and test methods“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2019.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 5 uut standardit  - EVS-EN 1090-3:2019 „Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 3: Tehnilised nõuded alumiiniumkonstruktsioonidele“, EVS-EN 124-5:2015 „Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele. Osa 5: Komposiitmaterjalidest valmistatud rest- ja hoolduskaevude päised“, EVS-EN 15293:2018 "Mootorikütused. Etanoolkütus (E85). Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 589:2018 „Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN ISO 12944-9:2018 „Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 9: Kaitsvad värvkattesüsteemid ja laboratoorsed toimivuse katsemeetodid avamere- ja seotud konstruktsioonidele“.

Head lugemist!
 

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2