Esileht»EVS»Uudised 2020

Uue Euroopa tehnilise komitee asutamisettepanek - Microbiology of the food chain

2.05.2019

Prantslased (AFNOR) on teinud ettepaneku CEN-is eraldiseisva tehnilise komitee moodustamiseks toiduahela mikrobioloogia valdkonnas (Microbiology of the food chain).

Uus loodav CEN-i tehniline komitee „Microbiology of the food chain“ hakkab vastutama mikrobioloogiliste horisontaalmeetodite standardiseerimise väljatöötamise eest sellistele toidu ja loomasööda ning mis tahes muudele proovidele (v.a inimproovid), mis võivad olla toiduaine mikrobioloogilise saastumise allikad.

Ettepaneku eesmärk ei ole luua uut tegevusala, vaid muuta olemasolev töörühm (CEN/TC 275/WG 6 „Microbiology of the Food Chain“) parema töökorralduse huvides tehniliseks komiteeks.

Uus komitee võtaks üle CEN/TC 275/WG 6 tööprogrammi ning jätkaks koostööd ISO/TC 34/SC 9-ga.

Asutamisettepanek on oma käsitlusalalt seotud Eesti Standardikeskuse juurde kuuluva tehnilise komiteega EVS/TK 1 „Toit“, kelle käsitlusalasse kõnealune CEN/TC 275/ WG 6 kuulub.

Eesti Standardikeskus annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 25.06.2019.

Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi ja võimalike küsimuste korral kontakt Triin Teppand.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2