Esileht»EVS»Uudised 2020

Uue ISO komitee asutamisettepanek - Human Phenome

23.05.2019

Rahvusvahelises standardimises (ISO) on hääletamisel ettepanek moodustada uus ISO tehniline komitee – Human Phenome (inimese fenotüüp).

Fenotüüp on geneetilistest teguritest tingitud väljanägemine. See on geenide ja keskkonna koosmõju tulemus. Fenotüüp hõlmab paljusid tunnuseid, ulatudes mikrotasandist makrotasandini, välistest näitajatest kuni sisemise talitluseni, biokeemilistest näitajatest psühholoogilise käitumiseni jne.

Esmalt alustatakse tööd kolmes valdkonnas:
1. Põhistandardid - sõnastik, terminoloogia ja klassifikatsioon;
2. kavandamisstandardid – fenotüübi põhimõtted, mõõtmised ja palju muud;
3. vastavusstandardid, mis käsitlevad näiteks tunnusjoonte näitajate kvaliteedi hindamist (geenide, keskkonna ja fenotüübi omavahelist seotust).

Loodav tehniline komitee plaanib esitada viis rahvusvahelise standardi koostamisettepanekut esimese ja teise valdkonna tööprogrammi täitmiseks kolme aasta jooksul.

Asutamisettepanek on oma käsitlusalalt osaliselt seotud Eesti Standardikeskuse juurde kuuluva tehnilise komiteega EVS/TK 11 „Meditsiiniseadmed“.

Eesti Standardikeskus annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 02.07.2019.

Osalemine ISO tehnilises komitees on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi ja võimalike küsimuste korral kontakt Triin Teppand.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2