Esileht»EVS»Uudised 2019

Uue CEN-i komitee „Väikelaevad“ asutamisettepanek

4.06.2019

Euroopa Standardimiskomitees CEN on hääletusel Rootsi standardiorganisatsiooni ettepanek asutada uus tehniline komitee „Väikelaevad“, mis võtaks teiste ülesannete hulgas üle senise CEN-i tehnikanõukogu töörühma ülesanded ning toetaks rahvusvahelisel tasandil standardimist peegeldades ISO/TC 188 „Väikelaevad“ tööd.

Tehnilise komitee ülesanne on jätkata väikelaevade direktiivi 2013/53/EL rakendamist toetavate harmoneeritud standardite koostamist kasutades võimalikult suurel määra ISO-s koostatud standardeid. Komitee käsitlusalas on Euroopa standardite ja standardilaadsete dokumentide välja töötamine teemadel, kus rahvusvahelisel tasandil puudub konsensus või huvi ISO standardi koostamise vastu. Lisaks toetab komitee Euroopa ekspertide osalemist ISO/TC 188 standardite välja töötamises ja ISO/TC 188 sekretariaati lisade ZA koostamisega.

CEN-is loodava komitee tööst on võimalik osa võtta ka Eesti ekspertidel. Kuna puudub tehniline komitee kelle käsitlusalasse see valdkond kuuluks on huvitatud osapooltel võimalik asutada sobiva käsitlusalaga uus tehniline komitee, kes tegeleks Eesti seisukoha kujundamise ja standardite koostamises osalemisega. Lähemalt on komiteede tööst võimalik lugeda EVS-i veebilehelt siit.

Standardikeskus kujundab Eesti seisukoha laekunud tagasiside põhjal ja hääletab hiljemalt 01.08.2019.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Pysiklient2 Infoteenus