Esileht»EVS»Uudised 2020

Koostamisel on uus Eesti algupärane standard prEVS 938 „Loomulik valgustus hoonetes. Insolatsiooni arvutamisel kasutatav kuupäev“.

3.05.2019

 Eesti Omanike Keskliidu ettepanekul on algatatud Eesti algupärase standardi prEVS 938 „Loomulik valgustus hoonetes. Insolatsiooni arvutamisel kasutatav kuupäev“ koostamine.

See standard määrab kuupäeva, mille seisuga võetakse päikese asend aluseks insolatsiooniarvutuse tegemisel, sealhulgas standardi EVS-EN 17037 kohase insolatsiooniarvutuse tegemisel.

Kavandi eeldatav arvamusküsitluse periood kommenteerimisportaalis on mai-juuni 2019 ning avaldamine juulis.

Huvi ja võimalike küsimuste korral kontakt Katrin Kaasik.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2