Esileht»EVS»Uudised 2020

Asutatud uus ISO komitee - „Audit Data Services“

15.11.2019

Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon (ISO) on otsustanud asutada uue komitee ISO/TC 295 „Audit Data Services“ („Auditi andmete teenused“). Komitee sekretariaati hakkab haldama SAC (Hiina standardimisorganisatsioon).

Tegemist on ISO-s registreeritud projektkomitee ISO/PC 295 „Audit Data Collection“ ümberregistreerimisega tehniliseks komiteeks. Projektkomitee tegeles peaasjalikult standardi ISO 21378 „Audit data collection“ koostamisega.

Uue tehnilise komitee eesmärk on koostada standardeid, mis hõlmaksid auditi andmete kogumist, eeltöötlust, haldamise ja analüüsimeetodeid tuvastamiseks, teabevahetust, ettevalmistamist ja kasutamist.

Praegu puudub selle valdkonnaga seotud Eesti komitee, kuid huvigruppide tagasiside alusel on kavas jaanuaris luua Eestis tehniline komitee, mis komitee ISO/TC 295 tööd peegeldaks. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel.

Huvi korral ja lisateabe saamiseks on kontaktiks Pirkko-Liisa Meius.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2