Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu teine number

16.04.2019

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu teine (15.04.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

6 uut tõlget kommenteerimisel  - EVS-EN 1484:1999 „Vee analüüs. Juhised üldorgaanilise süsiniku (TOC) ja lahustunud orgaanilise süsiniku (DOC) määramiseks“, EVS-EN 15293:2018 „Mootorikütused. Etanoolkütus (E85). Nõuded ja katsemeetodid, EVS-EN 589:2018 Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN ISO 12944-9:2018 „Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 9: Kaitsvad värvkattesüsteemid ja laboratoorsed toimivuse katsemeetodid avamere- ja seotud konstruktsioonidele“ (ISO 12944-9:2018), prEN 62305-4:2017 „Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid“, prEVS-EN ISO 7027-2 „Vee kvaliteed. Hägususe määramine. Osa 2: Semikvantitatiivsed meetodid vee läbipaistvuse hindamiseks (ISO 7027-2:2019)“.

Pikendamisküsitlusel on 2 standardit - EVS 835:2014 „Hoone veevärk“, EVS 921:2014 „Veevarustuse välisvõrk“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit - EVS-ISO 789-6:2004 „Põllumajandustraktorid. Katsetusmeetodid. Osa 6: Raskuskese“, EVS-ISO 8601:2011 „Andmeelemendid ja andmevahetusvormingud. Infovahetus. Kuupäeva ja kellaaja esitlusviis“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 2 uut standardit EVS-EN 12193:2019 „Valgus ja valgustus. Spordivalgustus“, EVS-EN 437:2018 „Katsetusgaasid. Katsetusrõhud. Tarvitite kategooriad“.

Uued harmoneeritud standardid Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad, Määrus 305/2011 Ehitustooted, Direktiiv (EL) 2016/2102 Avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavus.

Head lugemist

Print  
AK portaal2 Pysiklient2