Esileht»EVS»Uudised 2020

Asutatud uus ISO komitee - Sustainable processes for wood and wood-based products

18.09.2019

Rahvusvahelises standardimises (ISO) on otsustanud asutada uue komitee Sustainable processes for wood and wood-based products (jätkusuutlikud protsessid puit ja puittoodetele). Komitee sekrtäriaati hakkab haldama ABNT-i (Brasiilia standardimisorganisatsioon).

Hetkel on ISO-s registreeritud projektkomitee (sama nimega), mis tegeles peaasjalikult ISO 38200:2018Chain of custody of wood and wood-based products“ standardi koostamisega. Osapooled mõistsid standardi valmides, et valdkond vajab täiendavaid rahvusvahelisi standardeid ning terminoloogia ühtlustamist. Seoses sellega tehti ettepanek projektkomitee ümber registreerida tehniliseks komiteeks.

Komitee käsitlusalaks on standardimine puidu ja puidutööstuse valdkonnas, sealhulgas jätkusuutlikuse ja taastuvuse aspektid, järelevalveahel, puidu jälgimine ja puidu mõõtmine kogu tarneahelas alates biomassi tootmisest kuni valmis puidu ja puittoodeteni.

Hetkel puudub antud valdkondaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2