Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu teine number

16.01.2020

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu teine (15.01.2020) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Asutatud on uus tehniline komitee - EVS/TK 75 „Plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiad“.

3 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 62676-3:2015 „Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid Osa 3: Analoog- ja digitaalvideoliidesed“, EVS-ISO 21001:2018 „Haridusasutused. Haridusasutuste juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega“, prEN 50119:2017 „Raudteealased rakendused. Püsipaigaldised. Elekterveo kontaktõhuliinid“.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS 942 „Kaer. Prügilisandi, teralisandi ja peenterade sisalduse ning jämeduse määramine“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit EVS-EN 10330:2015 „Magnetic materials - Method of measurement of the coercivity of magnetic materials in an open magnetic circuit“, EVS-ISO 6101-2:2004 „Kautšuk. Metallisisalduse määramine aatomabsorptsioon-spektomeetria abil. Osa 2: Pliisisalduse määramine“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 9 uut standardit EVS-EN 10025-6:2020 „Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 6: Karastatud ja noolutatud seisundis kõrge voolavuspiiriga konstruktsiooniterasest lehttoodete tehnilised tarnetingimused“, EVS-EN 10217-2:2019 „Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 2: Elekterkeevitatud kõrgendatud temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata ja legeeritud terasest torud“, EVS-EN 12945:2014+A1:2016 „Lubimaterjalid. Neutraliseerimisväärtuse määramine. Tiitrimismeetodid“, EVS-EN 13791:2020 „Betooni survetugevuse hindamine konstruktsioonides ja valmistoodetes“, EVS-EN 16723-1:2016 „Transpordis kasutatav maagaas ja biometaan ning maagaasivõrku sisestatav biometaan. Osa 1: Maagaasivõrku sisestatava biometaani spetsifikatsioon“, EVS-EN 16723-2:2017 „Transpordis kasutatav maagaas ja biometaan ning maagaasivõrku sisestatav biometaan. Osa 2: Autokütuste spetsifikatsioon“, EVS-EN 360:2002 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Sissetõmbavad kukkumist pidurdavad vahendid“, EVS-EN IEC 60071-1:2020 „Isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Määratlused, põhimõtted ja reeglid“, EVS-EN IEC 81346-2:2020 „Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnused. Osa 2: Objektide liigitamine ja liikidele vastavad koodid“.

Head lugemist!

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2