Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu teine number

18.06.2019

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu teine (17.06.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

4 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 361:2002 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Kogukeharakmed“, EVS-EN 362:2005 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Ühendusvahendid“, EVS-EN IEC 61000-3-2:2019 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-2: Piirväärtused. Vooluharmooniliste emissiooni lubatavad piirväärtused (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta)“, prEVS-HD 60364-5-56 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard - EVS 758:2009 „Metroloogia. Terminid ja määratlused“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit - EVS-ISO 1496-3:2003 „1. seeria veokonteinerid. Andmed ja katsetamine. Osa 3: Paakkonteinerid vedelikele, gaasidele ja survestatud puistlastile“, EVS-ISO 1496-3:2003/A1:2010 „1. seeria veokonteinerid. Andmed ja katsetamine. Osa 3: Paakkonteinerid vedelikele, gaasidele ja survestatud puistlastile. Muudatus 1: Välise (piki) kinnituse dünaamiline katsetus“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit EVS-EN 1069-1:2017+A1:2019 „Veeliumäed. Osa 1: Ohutusnõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 14214:2012+A2:2019 „Vedelad naftasaadused. Rasvhapete metüülestrid (FAME) diiselmootoritele või kütteseadmetele. Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 1484:1999 „Vee analüüs. Juhised üldorgaanilise süsiniku (TOC) ja lahustunud orgaanilise süsiniku (DOC) määramiseks“, EVS-EN ISO 14731:2019 „Keevitamise koordineerimine. Ülesanded ja vastutused“, EVS-EN ISO 3251:2019 „Värvid, lakid ja plastid. Mittelenduva ainese sisalduse määramine“, EVS-EN ISO 7027-2:2019 „Vee kvaliteet. Hägususe määramine. Osa 2: Semikvantitatiivsed meetodid vee läbipaistvuse hindamiseks“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2013/53/EL Väikelaevad ja jetid.

Head lugemist

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2