Esileht»EVS»Uudised 2019

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu teine number

17.07.2019

 

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu teine (16.07.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

 

1 uus tõlge kommenteerimisel - EVS-EN 12830:2018 „Temperatuurimeerikud temperatuuritundlike kaupade transpordil, ladustamisel ja levitamisel. Katsed, toimimine, sobivus“.

 

Koostamisel 1 uus algupärane standard – prEVS 940 „Põletatud põlevkivi plastikutööstusele. Spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid“.

 

Pikendamisküsitlusel on 1 standard EVS 891:2008 „Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja hindamine“.

 

Pikendatud on 2 algupärase standardi kehtivus EVS 812-2:2014 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“, EVS 812-5:2014 „Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus“.

 

Tühistamisküsitlusel on 4 standardit EVS-EN 1802:2002 „Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of seamless aluminium alloy gas cylinders“, EVS-EN 1803:2002 „Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of welded carbon steel gas cylinders“, EVS-EN 1968:2002 „Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of seamless steel gas cylinders“, EVS-EN 1968:2002/A1:2005 „Transportable gas cylinders - Periodic inspection and testing of seamless steel gas cylinders“.

 

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 13384-1:2015+A1:2019 „Korstnad. Termo- ja hüdrodünaamika arvutusmeetodid. Osa 1: Korstnad ühe kütteseadme teenindamiseks“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2019, EN 13384-2:2015+A1:2019 „Korstnad. Termo- ja hüdrodünaamika arvutusmeetodid. Osa 2: Korstnad mitme kütteseadme teenindamiseks“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2019, EN 12390-3:2019 „Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2019, EN 12390-5:2019 „Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2019, EN 12390-8:2019 „Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under pressure“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2019

 

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 8 uut standardit – EVS JUHEND 6:2019 „Tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord“, EVS-EN 12350-1:2019 „Betoonisegu katsetamine. Osa 1: Proovide võtmine ja katseseadmed“, EVS-EN 12350-2:2019 „Betoonisegu katsetamine. Osa 2: Vajumiskatse“, EVS-EN 12697-31:2019 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 31: Proovikehade valmistamine güraatortihendamisega“, EVS-EN 12697-5:2018 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa: 5 Erimassi määramine“, EVS-EN 17226:2019 „Ilusalongiteenused. Nõuded ja soovitused teenuse osutamiseks“, EVS-EN 353-2:2002„Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Osa 2: Juhitavad kukkumist pidurdavad paindliku ankurdusliiniga vahendid“, EVS-EN ISO 11737-1:2018 „Tervishoiutoodete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine toodetel“.

Head lugemist!

 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2