Esileht»EVS»Uudised 2020

Koostamisel on uus algupärane standard "Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod"

19.03.2019

EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“ käsitlusalas alustatakse standardi EVS 875-11:2014 uustöötluse, uue algupärase standardi „Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod“ koostamist. Koostamisettepaneku esitas ja kavandi koostab Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing.

Standardisari EVS 875 kirjeldab vara hindamist, mis sobib nii era- kui avalikus sektoris kasutamiseks. prEVS 875-11 käsitleb võrdlusmeetodi kasutamise eesmärke ja võimalusi, sh kvantitatiivse ja kvalitatiivse kohandamise ning statistilisi võtteid. Sisu ajakohastatakse tulenevalt seadusandluse muudatustest ning ühtlustatakse EVS-i sarja siseselt rahvusvaheliste standardite uute versioonidega.

Standardikavandi arvamusküsitlus algab eeldatavasti 2019. a detsembri alguses.

Küsimuste korral on Standardikeskuse kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2