Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu teine number

18.03.2019

Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu teine (15.03.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

2 uut tõlget kommenteerimisel - EN 13480-5:2017/FprA1 „Metallist tööstustorustik. Osa 5: Kontroll ja katsetamine“, prEVS-ISO 15836-1 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Dublin Core’i metaandmeelemendid. Osa 1: Põhielemendid“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard - EVS 885:2005 „Ehituskulude liigitamine“.

Tühistamisküsitlusel on 13 standardit EVS-EN 137000:2005 „Generic Specification: Fixed aluminium electrolytic a.c. capacitors with non-solid electrolyte for use with motors“, EVS-EN 137100:2005 „Sectional Specification: Fixed aluminium electrolytic a.c. capacitors with non-solid electrolyte for motor starter applications - Qualification approval“, EVS-EN 137101:2005 „Blank Detail Specification: Fixed aluminium electrolytic a.c. capacitors with non-solid electrolyte for motor starter applications - Qualification approval“, EVS-EN 23878:2000 „Kõvasulamid. Vickersi kõvadusteim“, EVS-EN 60519-2:2006 „Ohutus elekterkuumutuspaigaldistes. Osa 2: Erinõuded takistuskuumutusseadmetele“, EVS-EN 60519-21:2009 „Ohutus elekterkuumutuspaigaldistes. Osa 21: Erinõuded takistuskuumutusseadmetele. Kuumutamise ja sulatamise klaasseadmed“, EVS-EN 60519-9:2005 „Ohutus elekterkuumutuspaigaldistes. Osa 9: Erinõuded kõrgsageduslikele dielektrilistele kuumutuspaigaldistele“, EVS-EN 61192-1:2003 „Workmanship requirements for soldered electronic assemblies - Part 1: General“, EVS-EN 61192-2:2003 „Workmanship requirements for soldered electronic assemblies -  Part 2: Surface-mount assemblies“, EVS-EN 61192-3:2003 „Workmanship requirements for soldered electronic assemblies Part 3: Through-hole mount assemblies“, EVS-EN 61192-4:2003 „Workmanship requirements for soldered electronic assemblies - Part 4: Terminal assemblies“, EVS-EN 61192-5:2007 „Workmanship requirements for soldered electronic assemblies - Part 5: Rework, modification and repair of soldered electronic assemblies“, EVS-EN ISO 9097:2017 „Väikelaevad. Elektriventilaatorid“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 12697-31:2019 „Bituminous mixtures - Test methods - Part 31: Specimen preparation by gyratory compactor“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2019.

Avaldatud on 1 uus eestikeelne standardiparandus  - EVS-EN 60529:2001/A2:2014/AC:2019 „Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 3 uut standardit EVS-EN ISO 11699-2:2018 „Mittepurustav katsetamine. Tööstuslik radiograafiline film. Osa 2: Filmi ilmutusprotsessi kontrollimine referentsväärtuste kaudu“, EVS-EN ISO 9015-1:2011 „Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Kõvaduse määramine. Osa 1: Kaarkeevitatud keevisliite kõvaduskatse“, EVS-ISO/IEC 19944:2019 „Infotehnoloogia. Pilvtöötlus. Pilvteenused ja -seadmed: andmevoog, andmekategooriad ja andmete kasutamine“.

Head lugemist

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2