Esileht»EVS»Uudised 2019

Standardi EVS 920-1:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 1: Üldreeglid“ muutmisettepanek

17.05.2019

 Tehniline komitee EVS/TK 60 „Katuste ja ventileeritavate fassaadide ehitus“ koostab algupärasele standardile EVS 920-1:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 1: Üldreeglid“ standardi-muudatuse EVS 920-1:2013/prA1 mõistete muutmiseks ja jooniste täpsustamiseks ning lisamiseks. Muudatused on standardisse vaja sisse viia, et ajakohastada ja täpsustada sisu ning lisada vajalikud selgitavad joonised.

Selles standardis käsitletakse katuseehituse üldiseid reegleid. See standard määratleb üldised nõuded katuste ehitamiseks ning peamised nõuded katusekattetoodetele. Standard on kasutamiseks tootjatele, paigaldajatele ja lõpptarbijatele. Standard määrab nõuded toodetele ja paigalduslahendustele nende kasutamiseks normaalsetes ekspluatatsioonitingimustes. Standard ei esita nõudeid kõigile kandekonstruktsioonidele ja arhitektuursetele lahendustele. Kandekonstruktsioonidest esitab standard nõudeid roovitusele.

Muudatus EVS 920-1:2013/prA1 esitatakse kahekuulisele arvamusküsitlusele juulikuu EVS Teataja avaldamise järel. Kavandiga on võimalik tutvuda EVS-i kommenteerimisportaali vahendusel. Täiendavate küsimuste korral on EVS-i kontaktisik Katrin Kaasik.

Print  
Pysiklient2 Infoteenus