Esileht»EVS»Uudised 2020

Koostamisel uus algupärane standard prEVS 940 "Põletatud põlevkivi plastikutööstusele. Spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid"

5.07.2019

EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“ käsitlusalas on alustatud uue algupärase standardi prEVS 940 "Põletatud põlevkivi plastikutööstusele. Spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid" koostamist.

Koostamisettepaneku esitas Eesti Energia AS ja kavandi koostab Tanel Tuisk koostöös EVS/TK 57 juurde moodustatud töörühmaga.

Koostatav standard kehtib põletatud põlevkivi (PP) kohta, mis saadakse põlevkivi põletamisel (PP) elektrijaamade küttekolletes ning saadud peendispersse mineraalosa kuivsepareerimise teel. Loodavas standardis määratakse kindlaks PP omadused, vajalikud katsemeetodid ja vastavushindamise kord põletatud põlevkivi täiteainena kasutamiseks plastikutööstuses. Standardis käsitletakse põletatud põlevkivi kui täiteainet.

Dokumendi koostamise tingis vajadus kasutada plastiku tootmisel võimalikult keskkonnasäästlikke materjale.

Standardi eesmärk on suunata edaspidisesse kasutusse keskkonda potentsiaalselt koormavad materjalid, mille kasutamise tulemusena on võimalik toota nõuetele vastavaid materjale, vähendades samal ajal kohalikku keskkonnakoormust.

Standardikavandi arvamusküsitlus algab eeldatavasti 2019. a juulis (kestus 2 kuud).

Lisainfo: Triin Teppand

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2