Esileht»EVS»Uudised 2019

Uue ISO komitee asutamisettepanek - Sustainable processes for wood and wood-based products

21.05.2019

Rahvusvahelises standardimises (ISO) on hääletamisel ABNT-i (Brasiilia standardimisorganisatsioon) ettepanek moodustada uus ISO komitee – Sustainable processes for wood and wood-based products (jätkusuutlikud protsessid puidule ja puittoodetele).

Hetkel on ISO-s registreeritud projektkomitee ISO/PC 287, mis tegeles peaasjalikult ISO 38200:2018 „Chain of custody of wood and wood-based products“ standardi koostamisega. Osapooled mõistsid standardi valmides, et valdkond vajab täiendavaid rahvusvahelisi standardeid ning terminoloogia ühtlustamist. Seoses sellega tehti ettepanek projektkomitee ümber registreerida tehniliseks komiteeks.

Komitee käsitlusalaks oleks standardimine puidu ja puidutööstuse valdkonnas, sealhulgas jätkusuutlikuse ja taastuvuse aspektid, järelevalveahel, puidu jälgimine ja puidu mõõtmine kogu tarneahelas alates biomassi tootmisest kuni valmis puidu ja puittoodeteni. 

Hetkel puudub antud valdkondaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 01.08.2019

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2