Esileht»EVS»Uudised 2020

Koostamisel on standardi EVS 814:2003 „Normaalbetooni külmakindlus. Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid“ uustöötlus

3.05.2019

EVS/TK 07 „Betoon ja betoontooted“ ettepanekul on algatatud Eesti algupärase standardi EVS 814 „Normaalbetooni külmakindlus. Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid“ uustöötluse koostamine.

Selles Eesti standardis püstitakse nõuded normaalbetooni külmakindlusele sõltuvalt betoontarindi ekspluatatsioonitingimustele ja antakse katsemeetod selle otseseks määramiseks. Betoontarindite projekteerimisel tuleb sageli arvestada peale külmakindluse nõude ka teiste keskkonnaklasside mõjuritega (EVS-EN 206-1 jaotis 4.1), mis võivad tingida erimeetmete rakendamist nii betooni koostisosade
valikul, tehnoloogilises protsessis kui ka betoontarindite konstruktsioonis (näiteks armatuuri kaitsekihi määramisel).
 
Selles standardis on kirjeldatud betooni külmakindluse hindamist külmutamissulatamismeetodiga otsesel katsetamisel ettenähtud katsetus(külmutus)keskkonnas, milleks võib olla kas vesi või naatriumkloriidi vesilahus. Arvestades standardis EVS-EN 206-1 määratletut konkreetset keskkonnaklassi, mille alusel toimub betoontarindi külmakindluse klassi ja sellekohase vastavuskriteeriumi valik, võib üksikjuhtudel nii keskkonnaklassi(külmakindluse klassi) kui ka katsetus(külmutus)keskkonna määramine toimuda osapoolte kokkuleppel.

Kavandi eeldatav arvamusküsitluse periood kommenteerimisportaalis on juuni-august 2019 ning avaldamine septembris.

Huvi ja võimalike küsimuste korral kontakt  Katrin Kaasik.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2