Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu teine number

17.01.2019

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu teine (16.01.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

5 uut tõlget kommenteerimisel - CEN ISO/TS 25108:2018 „Mittepurustav katsetamine. NDT personali koolitusorganisatsioonid“, EVS-EN 14298:2017 „Saematerjal. Kuivatuskvaliteedi hindamine“, EVS-EN ISO 4885:2018 „Raud ja rauasulamid. Termotöötlemine. Sõnavara“, EVS-EN ISO 5667-14:2016 „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 14: Juhised kvaliteedi tagamiseks ja kvaliteedi kontrolliks loodusliku vee proovivõtmisel ja käitlemisel“, prEN 16941-2 „Lokaalsed tehnilise vee süsteemid. Osa 2: Puhastatud hallvee kasutussüsteemid“.

Ülevaatusküsitlusel on 4 standardid - EVS 920-1:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 1: Üldreeglid“, EVS 920-2:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 2: Metallkatused“, EVS 920-3:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 3: Kiudtsement laineplaadist katused“, EVS 920-4:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 4: Kivikatused“.

Pikendamisküsitlusel on 4 standardit - EVS 886-1:2005 „Lõhnaainete hajumine atmosfääris. Osa 1: Põhialused“, EVS 887-1:2005 „Lõhnade mõju ja selle hindamine. Osa 1: Lõhnahäiringu psühhomeetriline hindamine. Küsimustikud“, EVS 887-2:2005 „Lõhnade mõju ja selle  hindamine. Osa 2: Häirivate omaduste väljaselgitamine küsitluse teel“, EVS 901-20:2013 „Tee-ehitus. Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 16475-3:2016+A1:2018 "Korstnad. Tarvikud. Osa 3: Tõmberegulaatorid, seisakuaja avamisseadmed ja kombineeritud sekundaarõhu seadmed. Nõuded ja katsemeetodid" eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 03.2019.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit EVS-EN 12566-4:2016 „Reovee väikepuhastid kuni 50 ie. Osa 4: Tehases valmistatud komplektidest kohapeal monteeritavad septikud“, EVS-EN 12697-12:2018 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 12: Asfaltsegust proovikehade veepüsivuse määramine“, EVS-EN 13501-1:2019 „Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 1: Klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel“, EVS-EN 16236:2018 „Täitematerjalide toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine. Tüübikatsed ja tehase tootmisohje“, EVS-EN 1708-2:2019 „Keevitamine. Põhilised terasest keevisliite detailid. Osa 2: Survevabad komponendid“, EVS-EN 16510-1:2018 „Elamute tahkekütteseadmed. Osa 1: Üldnõuded ja katsemeetodid“.

Head lugemist

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2