Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmus uustöötlus EVS 875-10:2019 „Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus“

6.05.2019

Mai alguses avaldati uus versioon kinnisvara hindamise sarja 10. osast – EVS 875-10:2019 „Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus“.

Sari EVS 875 kirjeldab vara hindamist ja hinnangute kasutamisega seotud tegevusi nii era- kui ka avalikus sektoris. See on mõeldud vara hindajatele, kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaspetsialistidele, finantsaruandlusega tegelevatele spetsialistidele (raamatupidajad, audiitorid), krediidiasutustele ja kõrgematele õppeasutustele. Standardisari loob aluse vara hindamise ühtsele käsitlusele, rahuldades nii era- kui ka avaliku sektori vajadusi.

10. osa on andmete kogumisest hindamistoimingu käigus ja vara ülevaatusest. EVS 875-10:2019 on uustöötlus 2013. a ilmunud standardist. Tulenevalt muudatustest rahvusvahelises varahindamise standardis (IVS), Eesti seadusandluses, standardite töörühma seisukohtades ja ekspertiisi teostajate arvamustes, on uustöötluses muudetud järgmist:
1) kaotatud on kvaliteediklasside esitamise nõue hindamisaruandes;
2) täiendatud on kestlikkuse, tulude ja kulude ja turuanalüüsi käsitlust;
3) lisatud on ülevaatuse lehe näidis.

EVS 875-10:2019 koostas Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu töörühm ja kiitis heaks tehniline komitee EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“. 

Standardit on võimalik osta ja sellega tutvuda EVS-i klienditeeninduses või osta e-poest.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2