Esileht»EVS»Uudised 2020

Asutatud uus CEN komitee - Small Craft

9.09.2019

Euroopa standardimisorganisatsioon (CEN) on 04.09.2019 otsusega asutanud uue tehnilise komitee CEN/TC 469 „Väikelaevad“ (Small Craft).
Komitee sekretariaati haldab Rootsi standardimisorganisatsioon (SIS).
Loodud komitee võtab muu hulgas üle CEN/BT WG 69 ülesanded ning toetab rahvusvahelisel tasandil standardimist peegeldades ISO/TC 188 „Väikelaevad“ tööd.


Tehnilise komitee ülesanne on jätkata väikelaevade direktiivi 2013/53/EL rakendamist toetavate harmoneeritud standardite koostamist kasutades võimalikult suurel määra ISO-s koostatud standardeid. Komitee käsitlusalas on Euroopa standardite ja standardilaadsete dokumentide välja töötamine teemadel, kus rahvusvahelisel tasandil puudub konsensus või huvi ISO standardi koostamise vastu. Lisaks toetab komitee Euroopa ekspertide osalemist ISO/TC 188 standardite välja töötamises ja ISO/TC 188 sekretariaati lisade ZA koostamisega.


Osalemine Euroopa tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel.


Huvi ja võimalike küsimuste korral kontakt Maarika Uusmaa.
 

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2