Esileht»EVS»Uudised 2020

Registreeritud on uus projektkomitee EVS/PK 72 "Puittaimed haljastuses"

4.03.2019

Veebruari lõpus registreeris Eesti Standardikeskus uue projektkomitee EVS/PK 72 „Puittaimed haljastuses“, mille eesmärk on koostada neli uut algupärast standardit.

Uute standarditega hakkavad tegelema ekspertidest koosnevad töörühmad ning nendes käsitletakse puittaimede istikute kvaliteedinõudeid, pakendamist ja markeerimist, puuhooldustööde läbiviimist ning ehituse aegset kaitset. Kolme standardi terminid ja määratlused koondatakse ühte, neljandasse uude algupärasesse standardisse.

Komitee asutasid Maastikusõprade Liit, Arborest OÜ, Eesti Maastikuarhitektide Liit, OK Acer OÜ, Vesilõigu OÜ, Sõbra Lilled OÜ, Eesti Maaülikool, Eesti Maastikuehitajate Liit, Elering AS, Eesti Arboristide Ühing, Luua Metsanduskool, K-Projekt AS ja Eesti Aiandusliit. Projektijuhiks valiti Maastikusõprade Liidu esindaja Kadi Tuul. Komitee liikmete hulka võeti asutamise järel ka Eesti Dendroloogia Selts.

Projektkomitee juhindub oma töös EVS Juhendist 6 ja komitee töös on võimalik osaleda kõigil huvitatud osapooltel esitades selleks avalduse.

Standardikeskuse kontaktisik komitee ja standarditega seotud küsimuste korral on Liis Tambek.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2