Esileht»EVS»Uudised 2020

Koostamisel on uus algupärane standardite sari prEVS 939 „Puittaimed haljastuses“

5.07.2019


EVS/PK 72 „Puittaimed haljastuses“ ettepanekul alustati uue
algupärase standardite sarja prEVS 939 „Puittaimed haljastuses“ koostamist“.  Sarjal on 4 osa.

prEVS 939 – 1  „Puittaimed
haljastuses Osa 1: Terminid ja mõisted“. Selles osas määratletakse ära
standardisarjas käsitletavad terminid

prEVS 939 – 2  „Puittaimed
haljastuses. Osa 2: Ilupuude- ja põõsaste istikud“. Selles osas käsitletakse turustatavate
ilupuude ja –põõsaste, ronitaimede ning püsikute istikute kvaliteedinõudeid,
pakendamist ja märgistamist.

prEVS 939 – 3  „Puittaimed
haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse“. Selles osas antakse juhised
puude ja arengutegevuse sobitamise seisukohast oluliste meetmete planeerimiseks
ja rakendamiseks. Eesmärk on tagada väärtuslike puittaimede ja nende koosluste
säilimine oma kasvukohal nii ehitustegevuse ajal kui pärast seda.

prEVS 939 – 4  „Puittaimed
haljastuses. Osa 4: Puuhooldustööd“. Selles osas kirjeldatakse kõiki
haljastuspuudega tehtavaid töid (istutamine, puu eluea jooksul erinevatel põhjustel
ja viisil tehtavad oksalõikused, seisundi parandamise võtted jt hooldustööd)
ning nende läbiviimist, arvestades puude kasvukohta ja liigilisi erinevusi,
nendes toimuvaid bioloogilisi protsesse ning tööde ohutut teostamist.Kavandite eeldatav arvamusküsitluseperiood
kommenteerimisportaalis on jaanuar-veebruar 2020 ning avaldamine juuli 2020. 

Täiendava info saamiseks on standardikeskuses kontaktisik
Maarika Uusmaa. 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2