Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja augustikuu teine number

16.08.2019

Ilmunud on EVS Teataja augustikuu teine (15.08.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

12 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 1992-1-2:2005/prA1 „Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid. Tulepüsivus“, prEN 15341 „Hooldus. Hoolduse võtmenäitajad“, prEN 61557-1:2018 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 1: Üldnõuded“, prEN 61557-2:2018 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 2: Isolatsioonitakistus“, prEN 61557-3:2018 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 3: Rikkesilmuse näivtakistus“, prEN 61557-4:2018 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 4: Maandusjuhtide ja potentsiaaliühtlustusjuhtide takistus“, prEN 61557-5:2018 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 5: Maandustakistus“, prEN 61557-6:2018 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 6: Rikkevoolukaitseaparaatide tõhusus TT-, TN- ja IT-süsteemides“, prEN 61557-7:2018 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 7: Faasijärjestus“, prEN ISO 11665-1 „Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 1: Radooni ja selle lühikese poolestusajaga lagunemissaaduste päritolu ning nendega seotud mõõtmismeetodid“, prEN ISO 13857 „Masinaohutus. Ohutusvahemikud, mis väldivad käte ja jalgade ulatumist ohualasse“, prEVS-ISO 10002 „Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Juhised kaebuste käsitlemiseks organisatsioonides“.

Pikendamisküsitlusel on 2 standardit - EVS 821:2014 „BDOC. Digitaalallkirja vorming“, EVS 923:2014 „Eesti e-arve profiil“.

Pikendatud on 3 algupärase standardi kehtivus - EVS 758:2009 „Metroloogia. Terminid ja määratlused“, EVS 873:2014 „Kodumajapidamises ja muudes taolistes oludes kasutatavad pistikühendused, EVS 891:2008 Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja hindamine“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-EN 60964:2010 „Nuclear power plants – Control rooms – Design“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 60335-1:2012/A1:2019 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2019, EN 60335-1:2012/A14:2019 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2019, EN 1992-1-2:2004/A1:2019 „Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid. Tulepüsivus“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2019, EN 1993-1-5:2006/A2:2019 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-5: Lamedad konstruktsioonielemendid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2020, EN 12350-5:2019 „Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2019, EN 12350-6:2019 „Testing fresh concrete - Part 6: Density“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2019, EN 12350-7:2019 „Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2019, EN 12350-8:2019 „Testing fresh concrete - Part 8: Self-compacting concrete - Slump-flow test“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2019, EN 12390-2:2019 „Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2019, EN 12390-7:2019 „Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2019

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 9 uut standardit EVS-EN 12697-30:2018 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 30: Proovikehade valmistamine lööktihendajaga“, EVS-EN 16844:2017+A2:2019 „Esteetilise meditsiini teenused. Mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid“, EVS-EN 60601-2-54:2009/A2:2019 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja fluoroskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“, EVS-EN 60601-2-54:2009+A1+A2:2019 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja fluoroskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“, EVS-EN 61000-3-3:2013/A1:2019 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutuste, pingekõikumiste ja väreluse piiramine mittetinglike ühendustega seadmetele avalikes madalpingelistes toitesüsteemides nimivooluga kuni 16 A faasi kohta“, EVS-EN 61000-3-3:2013+A1:2019 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutuste, pingekõikumiste ja väreluse piiramine mittetinglike ühendustega seadmetele avalikes madalpingelistes toitesüsteemides nimivooluga kuni 16 A faasi kohta“, EVS-EN ISO 10320:2019 „Geotekstiilid ja geotekstiililaadsed tooted. Identifitseerimine ehitusplatsil“, EVS-HD 60364-8-2:2019+A11:2019 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 8-2: Tootevtarbijate madalpingelised elektripaigaldised“, EVS-ISO/IEC 27005:2019 „Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturvariski haldus“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2009/48/EÜ Mänguasjade ohutus, Direktiiv 2014/30/EL Elektromagnetiline ühilduvus.

Head lugemist!

Print  
AK portaal2 Pysiklient2