Esileht»EVS»Uudised 2020

Uue ISO komitee asutamisettepanek - Machinery intended for use with foodstuffs

20.09.2019

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee „Toiduainetega kasutatavad seadmed“ (Machinery intended for use with foodstuffs). Ettepaneku tehnilise komitee moodustamiseks esitas Saksamaa standardimisorganisatsioon (DIN) ning nad on valmis projekti ka juhtima.

Loodava komitee eesmärgiks on erinevate toiduvaldkonna tarneahela seadmete ja nende tarvikute standardiseerimine. Üha rohkem pööratakse tähelepanu kogu süsteemile kui ühele seadmele.

Prioriteet on pagari- ja lihatööstuses kasutatavate seadmete standardiseerimine, s.h töötajate ja tarbijate tervise ja ohutuse tagamine.

Valdkonnaga osaliselt on seotud Eesti tehniline komitee EVS/TK 1 “Toit”, mis jälgib ISO/TC 34 “Food products” tegemisi ja mille liikmeid kaasatakse edaspidi ka võimaliku loodava tehnilise komitee käsitlusalas standardite väljatöötamisse.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 15.10.2019.

Lisainfo: Triin Teppand
 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2