Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu esimene number

2.10.2019

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu esimene (01.10.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Lõpetatud on 1 tehnilise komitee tegevus - EVS/TK 03 „Telekommunikatsioonitehnika“.

20 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 10217-1:2019 „Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 1: Elekterkeevitatud ja räbustikaarkeevitatud, toatemperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata terasest torud“, EVS-EN 10217-4:2019 „Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 4: Elekterkeevitatud madalal temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata ja legeeritud terasest torud“, EVS-EN 10217-5:2019 „Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 5: Räbustikaarkeevitatud kõrgendatud temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata ja legeeritud terasest torud“, EVS-EN 131-1:2015+prA1 „Redelid. Osa 1: Terminid, tüübid, funktsionaalmõõtmed“, EVS-EN 13475:2002 „Lubiväetised. Kaltsiumisisalduse määramine. Oksolaatmeetod“, EVS-EN 14081-1:2016+prA1 „Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN 62676-1-1:2014 „Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 1-1: Süsteemi nõuded. Üldist“, EVS-EN 934-6:2019 „Betooni, mördi ja süstmördi keemilised lisandid. Osa 6: Proovide võtmine, toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine“, prCEN/TS 54-14:2018 „Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri“, prEN 1015-11 „Müürimörtide katsemeetodid. Osa 11: Kivistunud mördi painde- ja survetugevuse määramine“, prEN 12390-4 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 4: Survetugevus. Katsemasinatele esitatavad nõuded“, prEN ISO 14971 „Meditsiiniseadmed. Riskihalduse rakendamine meditsiiniseadmetele“, prEVS-EN 10025-2 „Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 2: Legeerimata konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused“, prEVS-EN 10025-3 „Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 3: Normaliseeritud, normaliseerivalt valtsitud keevitatavate peenteraliste konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused“, prEVS-EN 10025-4 „Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 4: Termomehaaniliselt valtsitud keevitatavate peenterateraste tehnilised tarnetingimused“, prEVS-EN 12350-7 „Betoonisegu katsetamine. Osa 7: Betoonisegu õhusisaldus. Rõhumeetodid“, prEVS-EN 12390-5 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 5: Katsekehade paindetõmbetugevus“, prEVS-EN 12390-7 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 7: Kivistunud betooni tihedus“, prEVS-ISO 23081-1 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldusprotsessid. Dokumentide metaandmed. Osa 1: Põhimõtted“, prHD IEC 60364-7-701:2018 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne ja dušše sisaldavad paigad“.

Koostamisel 1 uus algupärane standard - prEVS 919 „Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid“.

Pikendatud on 2 algupärase standardi kehtivus - EVS 821:2014 „BDOC. Digitaalallkirja vorming“, EVS 923:2014 „Eesti e-arve profiil“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standardit - EVS-EN 301 908-11 V11.1.1:2016 „IMT mobiilsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel; Osa 11: CDMA otsese hajutamisega (UTRA FDD) repiiterid“, EVS-EN 301 908-15 V11.1.1:2016 „IMT mobiilsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel; Osa 15: E-UTRA repiiterid“, EVS-EN 302 480 V2.1.1:2017 „Süsteemid mobiilsidele lennuki pardal (MCOBA); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 50160:2010/A2:2019 „Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2019, EN 50160:2010/A3:2019 „Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2019, EN IEC 81346-2:2019 „Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 2: Classification of objects and codes for classes“ eeldatav avaldamise aeg eesti standardina 12.2019, EN ISO 5815-1:2019 „Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition (ISO 5815-1:2019)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2019.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 8 uut standardit EVS 940:2019 „Põletatud põlevkivi plastitööstusele. Spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid“, EVS-EN 14960-2:2019 „Täispuhutavad mänguseadmed. Osa 2: Lisaohutusnõuded täispuhutavatele põrkamispatjadele, mis on mõeldud kohakindlaks paigaldamiseks“, EVS-EN 378-4:2016+A1:2019 „Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 4: Talitlus, korrashoid, remont ja utiliseerimine“, EVS-EN IEC 61000-3-2:2019 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-2: Piirväärtused. Vooluharmoonikute emissiooni lubatavad piirväärtused (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta)“, EVS-EN IEC 61000-6-4:2019 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-4: Erialased põhistandardid. Tööstuskeskkondade kiirguslike häiringute standard“, EVS-EN ISO 15614-1:2017/A1:2019 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste kaar- ja gaaskeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus. Muudatus 1“, EVS-EN ISO 15614-1:2017+A1:2019 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste kaar- ja gaaskeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus“, EVS-EN ISO 2808:2019 „Värvid ja lakid. Kelme paksuse määramine“.

Head lugemist!

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2