Esileht»EVS»Uudised 2020

Uued algupärased projektid EVS 914 „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine“ uustöötlus ja muudatus standardile EVS 807 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“

4.06.2019

Kinnisvara korrahoiu valdkonnas on EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“ käsitlusalas algatatud kaks uut projekti. Koostamisel on uustöötlus prEVS 914 „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine“, mis asendab jõustudes standardi EVS 914:2012 ning muudatus EVS 807:2016/prA1 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“ standardile EVS 807:2016.

EVS 914 uustöötlus koostatakse Taani standardi DS/INSTA 800-1:2018 alusel ning seda täiendatakse vajadusel standardi rakendamiseks oluliste selgitavate märkustega. Standard käsitleb koristuse kvaliteedi kokku leppimise ja hindamise süsteemi ja põhineb standardiga EN 13549:2001 kindlaks määratud põhiprintsiipidel. Standard kirjeldab visuaalse ülevaatuse teostamist ja ülevaatust mõõtevahenditega.

Muudatusega EVS 807:2016/prA1 ajakohastatakse standardi põhiteksti ja lisatakse soovituslikud juhised heakorrateenuse kohta: tüüpilise korterelamu ja büroo näidisprofiilid; teenuse taseme määramine teenuse hankimisel ja lepingus pindade ning esemete puhtuse ja puhtuse-mustuse piiritlemine; ehitise ja krundi heakorra korralduse metoodikad, lepingu juhised ja vormid. Lisaks kirjeldatakse heakorratöö mõisted ja põhimõtted.

Mõlema dokumendi koostamisettepaneku esitas EVS/TK 36 ja koostamiseks on moodustatud töögrupid, mille tööd juhib MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit. Kavandite arvamusküsitlusperiood algab eeldatavasti detsember 2019.

Küsimuste korral ja lisainfo saamiseks on EVS-i poolne kontaktisik Liis Tambek.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2