Esileht»EVS»Uudised 2020

Toimus komiteede infopäev

31.10.2019

18. oktoobril toimus Rahvusraamatukogus igaaastane Standardikeskuse komiteede infopäev, mille raames rääkisid EVS-i töötajad aasta jooksul tehtust ja millega lähitulevikus plaanis tegeleda. Muu hulgas räägiti tulevasest Standardikeskuse uuest veebilehest ja sellega kaasnevatest parendustest.

Komiteede liikmetest jagas sel korral oma kogemusi CEN/TC 250 SC 5 töös osalemise ja Eurokoodeks 5 (puitkonstruktsioonide projekteerimine) uuendamise näitel EVS/TK 13 „Ehituskonstruktsioonide projekteerimine“ liige Alar Just.

Seoses panusega eestikeelsete standardite koostamisse betooni valdkonnas märgiti ära soov tunnustada EVS-i sinise teenetemärgi ja tänukirjaga EVS/TK 7 "Betoon ja betoontooted" esimeest Toomas Vainolat.

Infopäeval esitatud pildimaterjali on võimalik näha siit (PDF-fail).

Tänan kõiki osalejaid!

Martin Merimaa
31.10.2019

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2