Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja maikuu esimene number

3.05.2019

Ilmunud on EVS Teataja maikuu esimene (02.05.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

4 uut tõlget kommenteerimisel - EN 1069-1:2017/prA1 „Veeliumäed. Osa 1: Ohutusnõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 13445-4:2014/prA2 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 4: Valmistamine“, prEN 1127-1 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 1: Põhimõisted ja metoodika“, prEN ISO 3251 „Värvid, lakid ja plastid. Mittelenduva ainese sisalduse määramine“.

Koostamisel on 2 uut algupärast standardit - EVS-EN 16798-1/prNA „Hoonete energiatõhusus. Osa 1: Sisekeskkonna lähtendmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6. Eesti standardi rahvuslik lisa“, prEVS 938 „Loomulik valgustus hoonetes. Insolatsiooni arvutamisel kasutatav kuupäev“.

Pikendatud on 3 algupärase standardi kehtivus - EVS 885:2005 „Ehituskulude liigitamine“, EVS 920-2:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 2: Metallkatused“, EVS 920-3:2013 „Katuseehitusreeglid. Osa 3: Kiudtsement laineplaadist katused“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit - EVS 916:2012 „Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 15251:2007“, EVS-ISO 7305:2003 „Jahvatatud teraviljasaadused. Rasva happesuse määramine“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 1090-3:2019 „Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 06.2019, HD 60364-5-56:2018 „Low-voltage electrical installations - Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment - Safety services“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2019, HD 60364-7-722:2018 „Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - Supplies for electric vehicles“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2019

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 12 uut standardit EVS 875-10:2019 „Vara hindamine. Osa 10: Andmete kogumine ja analüüs, vara ülevaatus“, EVS-EN 12665:2018 „Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused“, EVS-EN 13480-5:2017+A1:2019 „Metallist tööstustorustik. Osa 5: Kontroll ja katsetamine“, EVS-EN 1443:2019 „Korstnad. Üldnõuded“, EVS-EN 15254-4:2018 „Tulepüsivuskatsete tulemuste kasutusulatuse laiendamine. Mittekandvad seinad. Osa 4: Klaasitud konstruktsioonid“, EVS-EN 15587:2019 „Teravili ja teraviljatooted. Lisandite määramine nisus (Triticum aestivum L.), kõvas nisus (Triticum durum Desf.), rukkis (Secale cereale L.), tritikales (Triticosecale Wittmack spp) ja söödaodras (Hordeum vulgare L.)“, EVS-EN 62560:2012/A11:2019 „Ballastseadist sisaldavad üldtarbevalgustuse valgusdioodlambid pingega üle 50 V. Ohutusnõuded“, EVS-EN 62560:2012+A1+A11:2019 „Ballastseadist sisaldavad üldtarbevalgustuse valgusdioodlambid pingega üle 50 V. Ohutusnõuded“, EVS-EN ISO 2553:2019 „Keevitus ja külgnevad protsessid. Tingmärkidega tähistamine joonistel. Keevisliited“, EVS-HD 60364-7-709:2009/A12:2019 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-709: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sadamad (sh huvisõidusadamad) ja muud samalaadsed paigad. Erinõuded laevade kaldatoitele“, EVS-HD 60364-7-709:2009+A1+A11+A12:2019 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-709: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sadamad (sh huvisõidusadamad) ja muud samalaadsed paigad. Erinõuded laevade kaldatoitele“, EVS-HD 60364-7-711:2019 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-711: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Näitused, esitused ja stendid“.

Head lugemist

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2