Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu teine number

17.09.2019

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu teine (16.09.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Lõpetatud on 1 tehnilise komitee tegevus - EVS/TK 12 „Turvaline elukeskkond“.

2 uut tõlget kommenteerimisel - prEN IEC 61439-7:2017 „Madalapingelised aparaadikoosted. Osa 7: Eriotstarbelised koosted näiteks väikesadamate, kämpingute, turuplatside või elektersõidukite laadimisjaamade jaoks“, prEN ISO 5815-1 „Veekvaliteet. Biokeemilise hapnikutarbe (BHTn) määramine n päeva pärast. Osa 1: Lahjendus- ja külvimeetod allüültiokarbamiidi lisamisega (ISO 5815-1:2019)“.

Ülevaatusküsitlusel on 1 standard EVS 900:2009 „Koristusvaldkonna sõnavara“.

Tühistamisküsitlusel on 9 standardit - EVS-EN 13271:2002 „Timber fasteners - Characteristic load-carrying capacities and slip-moduli for connector joints“, EVS-EN 135000:2003 „Generic Specification: travelling wave amplifier tubes“, EVS-EN 135001:2003 „Blank Detail specification: C.W. power amplifier travelling wave tubes up to 500 Watts“, EVS-EN 136000:2003 „Generic Specifications: Magnetrons“, EVS-EN 136001:2003 „Blank Detailed Specification: Pulsed magnetrons (excluding frequency agile magnetrons)“, EVS-EN 136002:2003 „Blank Detail Specification: C.W. magnetrons for RF heating or cooking applications“, EVS-EN 50249:2003 „Electromagnetic locators for buried pipes and cables - Performance and safety“, EVS-EN ISO 140-18:2006 „Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hoone osadel. Osa 18: Ehituselementidele langeva vihma poolt tekitatud heli mõõtmine laboratoorsetes tingimustes“, EVS-EN ISO 8032:2001 „Rubber and plastics hose assemblies - Flexing combined with hydraulic impulse test (half-omega test)“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 12758:2019 „Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product descriptions, determination of properties and extension rules“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2020

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-EN 60601-2-54:2009+A1+A2:2019/AC:2019 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja fluoroskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 4 uut standardit EVS-EN 12697-2:2015+A1:2019 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 2: Terastikulise koostise määramine“, EVS-HD 60364-4-41:2017/A12:2019 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest“, EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest“, ISO/TR 21946:2018 et „Informatsioon ja dokumentatsioon. Hindamine dokumentide haldamiseks“.

Head lugemist!

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2