Esileht»EVS»Uudised 2020

Uue ISO komitee asutamisettepanek - Laboratory Design

3.06.2019

Rahvusvahelises standardimises (ISO) on hääletamisel SAC-i (Hiina standardimisorganisatsioon) ettepanek moodustada uus ISO komitee – Laboratory Design (Laboratooriumi disain).

Uue komitee käsitlusalaks oleks laboratooriumi disain, sealhulgas projekteerimise planeerimine, katselaade funktsionaalsuse jaotus, teaduslike ja tehnoloogiliste protsesside määratlemine, mööbli paigutus ja disain ning rajatise teadlik disain, võttes arvesse keskkonna tingimusi ja mõju.

Loodava ISO komitee eesmärgiks oleks 3-5 aastaga töötab välja tehnilised nõuded eri tüüpi laborite projekteerimiseks, nt. toidu- ja põllumajandussaaduste, meditsiini-, farmaatsia-, naftakeemia- ja ülikoolid laboritele. 

Rahvusvaheliste standardite väljatöötamise aluseks on Hiina ning Uus-Meremaa algupärased standardid (nt AS/NZS 2982:2010Laboratory design and construction").

Hetkel puudub antud valdkondaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 01.08.2019

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2