Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu esimene number

4.02.2019

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu esimene (01.02.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

4 uut tõlget kommenteerimisel - EN 15567-1:2015/prA1 „Rajatised sportimiseks ja vabaaja veetmiseks. Köisrajad. Osa 1: Konstruktsioon ja ohutusnõuded“, EVS 664:2017 „Solid fuels - Sulphur content - Determination of total sulphur and its bonding forms“, EVS 668:2018 „Oil shale - Determination of moisture“, EVS-EN 12665:2018 „Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused“.

Tühistamisküsitlusel on 7 standardit - EVS 894:2008 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“, EVS 894:2008/A1:2010 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“, EVS 894:2008/A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“, EVS 894:2008+A1:2010 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“, EVS 894:2008+A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“, EVS-EN IEC 60335-2-76:2018 „Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers“, EVS-ISO 29990:2013 „Õppeteenused mitteformaalses hariduses ja koolituses. Põhinõuded teenusepakkujatele“.

2 uut eestikeelset standardiparandust - EVS 812-8:2018/AC:2019 „Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus“, EVS-EN 71-8:2018/AC:2019 „Mänguasjade ohutus. Osa 8: Tegevusmänguasjad koduseks kasutamiseks“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 14 uut standardit EVS-EN 10058:2019 „Kuumvaltsitud latt-terased ja laiad ribaterased üldiseks otstarbeks. Mõõtmed, mõõtmete ja kuju tolerantsid“, EVS-EN 13369:2018 „Betoonvalmistoodete üldeeskirjad“, EVS-EN 13480-5:2017 „Metallist tööstustorustik. Osa 5: Kontroll ja katsetamine“, EVS-EN 14081-2:2019 „Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 2: Masinsortimine. Täiendavad nõuded esmasteks tüübikatsetusteks“, EVS-EN 15804:2012+A1:2013 „Ehitiste jätkusuutlikkus. Keskkonnadeklaratsioonid. Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid, EVS-EN 16101:2012 „Vee kvaliteet. Juhendstandard laboritevaheliste ökoloogilise hindamise võrdlusmõõtmiste korraldamiseks“, EVS-EN 16475-3:2016+A1:2019 „Korstnad. Tarvikud. Osa 3: Tõmberegulaatorid, seisakuaja avamisseadmed ja kombineeritud sekundaarõhu seadmed. Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 16779-1:2018 „Tekstiilist lapsehooldustooted. Ohutusnõuded ja katsemeetodid laste võrevooditekkidele. Osa 1: Tekk (välja arvatud tekikotid)“, EVS-EN 16780:2018 „Tekstiilist lapsehooldustooted. Ohutusnõuded ja katsemeetodid laste võrevoodite pehmendustele“, EVS-EN 16781:2018 „Tekstiilist lapsehooldustooted. Ohutusnõuded ja katsemeetodid võrevoodites kasutatavatele laste magamiskottidele“, EVS-EN ISO 15614-7:2016 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 7: Pindekeevitus“, EVS-EN ISO 2081:2018 „Metall- ja muud anorgaanilised pinnakatted. Lisatöötlusega galvaaniline tsinkpinnakate raual või terasel“, EVS-EN ISO 544:2017 „Keevitusmaterjal. Tehnilised tarnetingimused lisamaterjalidele ja räbustitele. Toote tüübid, mõõtmed, tolerantsid ja markeeringud“, EVS-EN ISO 9016:2012 „Metalsete materjalide keevisliidete purustav katsetamine. Löökpaindekatsed. Katsekehade asukoht, soone asend ja uurimine“.

Head lugemist

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2