Esileht»EVS»Uudised 2019

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu esimene number

3.12.2019

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu esimene (02.12.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

10 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 12150-1:2015+A1:2019 „Ehitusklaas. Karastatud kaltsiumsilikaat-ohutusklaas. Osa 1: Määratlus ja kirjeldus“, EVS-EN 12898:2019 „Ehitusklaas. Kiirgusteguri määramine“, EVS-EN 14397-2:2004 „Väetised ja lubimaterjalid. Süsinikdioksiidi määramine. Osa 2: Lubimaterjalide meetod“, EVS-EN 360:2002 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Sissetõmbavad kukkumist pidurdavad vahendid“, EVS-EN 60700-2:2016 „Alalisvooluülekande türistorventiilid. Osa 2: Terminoloogia“, EVS-EN ISO 14120:2015 „Masinaohutus. Kaitsepiirded. Kinnitatud ja avatavate kaitsepiirete kavandamise ja konstruktsiooni põhinõuded“, EVS-EN ISO 15630-1:2019 „Sarrus- ja pingestusteras. Katsemeetodid. Osa 1: Sarrusvardad, valtstraat ja traat“, EVS-EN ISO 5458:2018 „Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Geomeetriline tolereerimine. Struktuur ja kombineeritud geomeetriline spetsifikatsioon (ISO 5458:2018)“, prEN 14904-1 „Sportimisalade pinnad. Mitme spordiala jaoks sobivad põrandasüsteemid sisetingimustes kasutamiseks. Osa 1: Olulised omadused“, prEN ISO 15004-1 „Oftalmilised instrumendid. Põhinõuded ja katsemeetodid. Osa 1: Üldnõuded kõigile oftalmilistele instrumentidele“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standardit - EVS-EN 60079-20-1:2010 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 20-1: Gaaside ja aurude liigitamiseks kasutatavad materjaliomadused. Katsetamismeetodid ja tunnusväärtused“, EVS-EN 60679-6:2011 „Quartz crystal controlled oscillators of assessed quality - Part 6: Phase jitter measurement method for quartz crystal oscillators and SAW oscillators - Application guidelines“, EVS-EN 60874-17:2002 „Connectors for optical fibres and cables - Part 17: Sectional specification for fibre optic connector - Type F-05 (friction lock)“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 17 uut standardit –  EVS-EN 10025-2:2019 „Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 2: Legeerimata konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused“, EVS-EN 10025-3:2019 „Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 3: Normaliseeritud, normaliseerivalt valtsitud keevitatavate peenteraliste konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused“, EVS-EN 10025-4:2019 „Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 4: Termomehaaniliselt valtsitud keevitatavate peenterateraste tehnilised tarnetingimused“, EVS-EN 10217-1:2019 „Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 1: Elekterkeevitatud ja räbustikaarkeevitatud, toatemperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata terasest torud“, EVS-EN 10217-4:2019 „Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 4: Elekterkeevitatud madalal temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata terasest torud“, EVS-EN 10217-5:2019 „Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 5: Räbustikaarkeevitatud kõrgendatud temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata ja legeeritud terasest torud“, EVS-EN 1130:2019 „Laste mööbel. Imikuvoodid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN 12350-7:2019 „Betoonisegu katsetamine. Osa 7: Betoonisegu õhusisaldus. Rõhumeetodid“, EVS-EN 12390-4:2019 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 4: Survetugevus. Katsemasinatele esitatavad nõuded“, EVS-EN 12390-5:2019 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 5: Katsekehade paindetõmbetugevus“, EVS-EN 12390-7:2019 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 7: Kivistunud betooni tihedus“, EVS-EN 13475:2002 „Lubiväetised. Kaltsiumisisalduse määramine. Oksolaatmeetod“, EVS-EN 1852-1:2018 „Maa-alused isevoolsed plastist drenaaži- ja kanalisatsioonitorustikud. Polüpropüleen (PP). Osa 1: Torude, liitmike ja torustiku spetsifikatsioonid“, EVS-EN 934-6:2019 „Betooni, mördi ja süstmördi keemilised lisandid. Osa 6: Proovide võtmine, toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine“, EVS-EN ISO 15614-7:2019 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 7: Pindekeevitus“, EVS-EN ISO 22301:2019 „Ühiskondlik turvalisus. Talitluspidevuse juhtimissüsteem. Nõuded“, EVS-ISO 23081-1:2019 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldusprotsessid. Dokumentide metaandmed. Osa 1: Põhimõtted“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/35/EL Madalpinge, Määrus (EL) 2016/424 Köisteepaigaldised.

Head lugemist!

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2