Esileht»EVS»Uudised 2020

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu esimene number

4.01.2019

Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu esimene (03.01.2019) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

7 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN ISO 13849-1:2015 „Masinate ohutus. Juhtimissüsteemide ohutusega seotud osad. Osa 1: Kavandamise põhimõtted“, EVS-EN ISO 13849-2:2012 „Masinate ohutus. Juhtimissüsteemide ohutusega seotud osad. Osa 2: Valideerimine“, HD 60364-7-709:2009/prAA:2017 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-709: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Huvisõidusadamad ja muud samalaadsed paigad“, prEN 13848-1 „Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbastee geomeetriline kvaliteet. Osa 1: Rööbastee geomeetriline iseloomustus“, prEN 1443 „Korstnad. Üldnõuded, prEN 62305-1:2017 Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted“, prHD 60364-7-711:2016 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-711: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Näitused, esitused ja stendid“.

Tühistamisküsitlusel on 7 standardit - EVS 888:2005 „Lõhnaainete määramine välisõhus välimõõtmiste teel“, EVS-EN 50377-10-1:2007 „Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 10-1: Type MU-PC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre, with full zirconia ferrule category C“, EVS-EN 50377-10-2:2008 „Connectors sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 10-2: MU-APC singlemode terminated on IEC 60793-2 category B1 fibre“, EVS-EN 50377-13-2:2011 „Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 13-2: Type LX.5-PC DUPLEX terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre, with full zirconia ferrule category U“, EVS-EN 50377-13-3:2011 „Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 13-3: Type LX.5-APC DUPLEX terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre, with full zirconia ferrule category U“, EVS-HD 478.2.4 S1:2003 „Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Solar radiation and temperatuure“, EVS-HD 478.2.7 S1:2003 „Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Fauna and flora“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 7 uut standardit EVS 912:2019 „Mitteautomaatkaalud. Taatlusmetoodika“, EVS 913:2019 „Kütusetankurid. Taatlusmetoodika“, EVS-EN 1011-3:2018 „Keevitamine. Soovitused metallmaterjalide keevitamiseks. Osa 3: Roostevabade teraste kaarkeevitus“, EVS-EN 12697-8:2018 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 8: Asfaltsegust proovikehade poorsusomaduste määramine“, EVS-EN 196-6:2018 „Tsemendi katsetamine. Osa 6: Peenuse määramine“, EVS-EN 868-5:2018 „Lõppsteriliseeritud meditsiiniseadme pakend. Osa 5: Poorsest materjalist ning plastkilest valmistatud sulgurpaunad ja rullribad. Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-EN ISO 16923:2018 „Maagaasi tanklad. CNG autotanklad“.

Head uut EVS Teataja aastat
 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2